Loveletter

ETT KÄRLEKSBREV TILL CHEFER OCH LEDNINGSGRUPPER
Undersökningar, nationella såsom internationella, visar på dalande motivation och engagemang bland dagens medarbetare. Konsekvenserna blir lägre effektivitet samt sämre prestationer och ekonomiskt resultat. Och det är ju ganska dumt, eller hur?

(Klicka på länken längst ner för att läsa kärleksbrevet!)

Förklaringen ligger i vårt ledarskap, som till 60-70 procent styr medarbetarnas beteende. I denna tegelsten till bok får du som chef 13 kärleksfulla tips från dina medarbetare hur du i deras ögon blir en bättre chef. Givetvis med en vetenskaplig grund.

Låt kärleken blomstra!

Läs kioskvältaren, den tunga tegelstenen, det litterära mästerverket här.