VAD ÄR DÅ ETT KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP
Jag ogillar tanken att sätta etiketter på olika beteenden, det är kanske enklare och mer lättförståeligt att prata om hur chefen kommunicerar med sina medarbetare.

I en ganska nyligen publicerad forskningsrapport klargörs kommunikationens grunder i ledarskapet. Nedan kan du se vilka beteenden och principer som präglar en god kommunikation hos en chef.

8 PRINCIPER

  • Coachar och ger sina medarbetare ansvar
  • Skapar strukturer som underlättar arbetet
  • formulerar tydliga förväntningar på kvalitet, produktivitet och professionalism
  • är tillgängliga, respektfulla och bryr sig om medarbetarna
  • löser problem, ger och söker feedback och talar för sin enhet
  • ger inriktning och hjälper andra att nå sina mål
  • gestaltar medvetet budskap och händelser
  • möjliggör och stödjer meningsskapande

4 BETEENDEN

Strukturera
Innebär att tydliggöra mål och förväntningar, definiera uppgifter, planera samt fördela uppgifter, rekrytera och skapa mening

Utveckla
Innebär att coacha och träna, ge återkoppling på resultat, lösa problem och uppmuntra självstyrning

Interagera
Innebär att skapa öppenhet, stödja samt lösa konflikter

Representera
Innebär att företräda gruppen, enheten eller organisationen, bevaka omgivningen, nätverka och skapa resurser

Läs mer i Mittuniversitetets forskningsrapport.