Nej, tänkte väl det.

Här hittar du intressant läsning (Från Forbes) om hur viktigt det är att arbeta med människoperspektivet i organisationer. Detta för att topptalanger och även alla andra ska vilja stanna och prestera på företaget.

Vad är då framgångsfaktorn, jo att skapa duktiga chefer som:
– Skapar synlighet för medarbetare
– Involverar medarbetare för att både individ och företag ska växa och bli bättre.
– Ger feedback på prestationer
– Får medarbetare att växa, får dem att bli bättre på det de arbetar med.

Samma faktorer som krävs för att skapa framgångsrika förändringar och motiverade medarbetare. Motiverade medarbetare presterar bättre, är mer lojala och har större insikt i sin roll och prestation i relation till övergripande mål.

Läs mer här