Trendspaning är ju definitivt det nya svarta, var och varannan spår om framtiden. Hur kommer kunderna bete sig? Hur kommer ledarskapet se ut? Hur ska vi ta hand om 90-talisterna och så vidare. Jag anser att det är bättre att först spana och gräva där man står och åtgärda det som inte fungerar här och nu, få saker att fungera på riktigt. För det finns massor av saker som inte fungerar. Den interna kommunikationen, ledarskapet och strategigenomförande är några exempel. Så det är dags att sluta snacka och börja göra. Sen kan vi blicka framåt.

Läste en forskningsartikel nyligen om just trendspaning och det säkraste tips du kunde ge gällande framtiden var att det inte kommer att hända någonting. Det mesta kommer att se ut som förut, förutom vårt digitala beteende som givetvis måste tas i beaktande. Men i övrigt så förändras människan i ganska långsam takt.

Såg en ”annons” om ett seminarium på Teknoligisk institut i Stockholm angående ”Framtidens kommunikatör” och ”Att leda i förändring”, synnerligen intressanta ämnen. Mer information hittar du här. Tyvärr kan jag inte delta men vill ju givetvis ändå ge min syn på saker och ting.

Vad vi bör göra för att stötta vår organisation (på riktigt)
Jag undviker trendspaning då det egentligen inte är så intressant. Mer intressant är vad som bör göras för att stötta din verksamhet på riktigt, här och nu, och jag tänkte ge mina allra hetaste tips gällande kommunikationsavdelningens interna arbete.

Vi ser saker...

En viktig del i det interna arbetet är att vi måste bli bättre på att ”se saker andra inte ser” och förse organisationen med värdefull data kring hur olika strategiska aktiviteter fortskrider. Förflyttar vi medarbetarnas kunskap, attityd, förutsättningar och beteende i rätt riktning för att förverkliga våra strategiska beslut? Vi måste vara de som på allvar vågar ruska tag i den där ”elefanten i rummet” som ingen riktigt vågar dra fram i ljuset.

Lite tips/åsikter om vilken väg vi bör gå för att skapa maximalt värde av vår existens
Givetvis gäller det inte bara kommunikationsavdelningen, utan alla stödfunktioner, inte minst HR. I vilket fall, här kommer mina hetaste tips för att skapa värde på riktigt. Mätbart värde. I linje med verksamhetsmålen.

  • Vi måste vara mer strategiska och mer i ”hetluften”, det får inte bli att vi sysslar med kommunikations- eller HR-frågor. Vi måste förflytta det till att bli verksamhetsfrågor, bli en del av affären på ett annat sätt än idag
  • Mer affärsinriktade och fokus på effekt- och verksamhetsmål - mer fokus på att koppla ”mjuka” värden till ”hårda” konkreta konsekvenser (tex strategigenomförande)
  • Mer fokus på ledningsgrupper och chefer. Vara ett stöd för ledningsgrupper och chefer - rådgivare kring kommunikativa aktiviteter, kommunikationskanaler och budskapsbärare - vara ett beslutsstöd.
  • Arbeta med att både förbättra ledarskapsbeteenden och i vilken riktning våra chefer leder sin verksamhet
  • Tätt sammankopplade med samtliga enheter, inte bara HR (som det pratas mycket om, men händer ganska lite). Riva stuprören och fokusera på att stötta där det behövs som bäst. Satsa på gemensamma verksamhetsöverskridande mål
  • Skapa ett tydligt och mätbart värde som ligger i linje med verksamhetesmålen
  • Uppföljning och förstärkning av aktiviteter. Bidra med data kring strategi-/projektgenomförande och kopplingen till resultatet (ekonomiskt, kvalité eller annat). Skapa förutsättningar för kunskapsbaserade beslut istället för godtyckliga när det gäller aktiviteter för att nå uppsatta verksamhetsmål
  • Langaokortavagen-1

Om vi kan arbeta mer i denna riktning, fokus på att mäta för att veta samt lägger krutet där det behövs som bäst, kommer vi också på riktigt kunna stötta vår verksamhet att ”leda i förändring”. På riktigt.

Ha en trevlig onsdag!

/Johan