Orden är Cecilia Sjöholms, kommunikationschef på det nybildade företaget Orkla Foods Sverige. En sammanslagning av Procordia, Abba Foods och Frödinge.

Skolboksexempel på hur man ska arbeta med strategiskt kommunikationsarbete enligt Cecilia:

  • Vi har styrt upp kommunikationen och gett stöd till organisationen, och framför allt våra chefer.
  • Vi har också stöttat våra chefer med utbildningar i förändringskommunikation.
  • Kommunikationsavdelningen har försett chefer, säljorganisation, kundservice, inköpsorganisation, konsumentkontakt och övriga nyckelpersoner inom organisationen med kommunikationsstöd i form av utbildningar, målgruppsanpassade huvudbudskap, frågor & svar, powerpointpresentationer, instruktioner och filmer.
  • Traditionella kommunikationskanaler som intranät, digitala informationsskärmar och webb har varit viktiga symbolmarkörer under förändringsarbetet.
  • För att hålla medarbetarna uppdaterade om hur fusionsarbetet fortlöpte skickade man ut ett nyhetsbrev en gång i veckan genom hela integreringsprocessen.
  • I förändringsprocesser av denna omfattning är repetition av budskap oerhört viktigt.

Det är bara att applådera Orklas satsning på den strategiska kommunikationen.

Läs mer här: http://www.sverigeskommunikatorer.se/Forskning–Fakta/Nyheter/Nyheter-2014/Strategisk-kommunikation/

/Johan