70% av alla förändringsprojekt misslyckas. 70% av alla strategiska beslut blir. Ingenting.

Ledaren är den viktigaste kommunikationskanalen gentemot medarbetare i förändringsprocesser.Vi måste således arbeta mer med dem. Öka deras kommunikativa förmåga och få dem att förstå och vilja utföra sitt kommunikativa uppdrag.

Som ni kunde läsa i mitt inlägg om Harvards forskningsresultat så är bra kommunikation avgörande vid förändringar. Förändringsledning och kommunikativ förmåga går hand i hand. Chefer är inte alltid proffs på förändringar och inte alltid proffs på kommunikation. Det handlar bland annat om att bryta ner övergripande strategier till konkreta mål och aktiviteter, vara tydliga, agera rätt, måla visioner, återkoppla och skapa dialog.

Undersökningar visar att det finns en stor utvecklingspotential
Klicka på bilden för en skarpare variant.

Viktigthet

 

 

 

 

 

 

 

 

Om vi vill att strategiska initiativ ska omsättas i praktiken, vilket förhoppningsvis är målet, ska vi aldrig förvänta oss att det löser sig själv. Någon måste driva frågan. Ha den på sin agenda. Mäta och följa upp. Om inte chefen har det på sin agenda, kommer medarbetaren inte ha det på sin. Om inte chefen sätter upp mål och följer upp aktiviteterna kommer heller inte medarbetaren att lägga någon större vikt vid det. Strategin blir i så fall, just det, en pappersprodukt. En dyr sådan. Vi måste se till att förändringen genomsyrar hela verksamheten.

”What gets measured also gets done”
Din verksamhet måste ha en klar bild av nuläget, börja mäta är budskapet. När vi vet hur ”gapet” mellan vad vi vill och hur det faktiskt ser ut så är det dags att agera. Utbilda, stötta, följ upp resultat, ta nya actions och så vidare.

Hur får vi medarbetarna på banan?Kommunikationshjulet
Kommunikativa motivationsfaktorer består av sex kluster. Alla en viktig del för att förändringar faktiskt ska ske. Att medarbetarna faktiskt både vet, kan och vill arbeta efter den nya riktningen. Allt ligger i chefens händer. Hjälp dem.

Glöm inte vem som faktiskt bestämmer
Som sagt, undersökningar visar att 70 % av alla förändringsinitiativ inte lyckas. Varför inte det? Jo, man glömmer bort att hantera de som faktiskt ”bestämmer” om strategiska planer ska omsättas i praktiken, nämligen medarbetarna. Och vem styr över dem, jo ledarna.

 

Ta hand om dem. Utan dem är du ingenting.

/Johan