På mina föreläsningar och workshops med ledningsgrupper frågar jag ofta deltagarna följande frågor. Vad skulle du svara på dem?

alcohol-detox-withdrawal-symptoms1. Skulle du anställa en medarbetare som var omotiverad, som inte ville jobba i ditt företag, som inte var lojal, som inte gillade vare sig dig, ditt företag eller dina produkter?

2. Skulle du anställa en chef som inte var duktig på att leda dina medarbetare, dålig på att sätta upp tydliga mål, ge feedback och utveckla dina medarbetare och verksamhet?

3. Skulle du vilja ha en ledningsgrupp i ditt företag med väldigt lågt förtroende i företaget? En ledningsgrupp där det var tydligt att beslutade aktiviteter inte förverkligades?

Jag får givetvis alltid ett unisont ”neeeeej” som svar.

Det intressanta är ju att det är så verkligheten ser ut i Sverige. Förtroendet för ledningsgrupper är lägre än nånsin, bara en av tre chefer når upp till en god ledarskapsstandard och bara 25 procent av de svenska medarbetarna är motiverade. Det är en alarmerande utveckling.

Hur blev det så?
Oavsett vilket svar du kommer fram till så är det viktigt att förstå att de dystra resultaten är symptom på något. Och som i allt förbättringsarbete är det viktigt att ge sig på grundorsaken. Det vill säga, varför det blivit såhär. Symptomet är bara den röda flaggan som leder dig in på den riktiga problematiken.

Dags att sätta ner foten
Men jag tycker det är dags att sättta ner foten gällande humankapitalet i våra organisationer. Att åter vända blicken mot att skapa duktiga ledare, motiverade medarbetare och ledningsgrupper med förtroende och därmed skapa mer konkurrenskraftiga organisationer. Och det löser sig inte av sig själv.

Det är något företag måste fokusera på varje dag! Och det arbetet borde börja nu. Och jag är med till 100 procent.

/Johan