På tisdag är det dags för min första föreläsning kring ”världens kortaste managementbok – ett kärleksbrev till chefer och ledningsgrupper”. Allt innehåll är helt evidensbaserat, jag har bara klätt forskningsresultaten i en lite mer kärleksfull skrud. Givetvis tycker jag att innnehållet är intressant, men det mest intressanta är varför jag skrev den.

Jo, jag skrev den för att jag brinner för lyckosamma strategigenomföranden. Och det är bland chefer och ledningsgrupper det kommunikativa stödet behövs som allra bäst. Efter att ha arbetat med internkommunikation och förändringsledning väldigt länge så har jag fått en galet bra inblick i vad som skapar organisatorisk framgång och dess motsats. Och jag lovar dig, det är inte en artikel på ditt intranät som kommer att skänka dig mest nytta. Det är att satsa på att stötta dina chefer och ledningsgrupper kommunikativt. Varför?

 • LoveletterUpp till 9 av 10 strategiska beslut förverkligas aldrig
 • Anledningar att implementeringen misslyckas…
  Närmsta chef, ledningsgrupp, kommunikation
 • Undersökningar visar att bara cirka 5 procent av ett
  företags anställda förstår och kan använda dess
  strategi i sin arbetsvardag
 • Förtroendet för ledningsgrupper är lägre än någonsin
 • En undersökning bland landets 60 största företag visade att 84 % av de tillfrågade var nöjda med sina strategier och ansåg dem väl nycklade med mål och nyckeltal.
  – 3 av 4 uppgav samtidigt att strategierna inte förverkligades och att det föll på implementeringen
  – Trots att de ansåg att strategierna var de enskilt viktigaste faktorerna för framgång

Läs boken här!

 Så hoppsan, där har vi visst något som har en stor utvecklingspotential, både gällande ledarskap och strategigenomförande. Så låt oss då rikta våra resurser och fokus ditt det behövs som bäst och ger mest effekt. Vi skriver ihjäl oss, både på intranät, medarbetartidningar, mejl osv. Till vilken nytta, oftast väldigt oklart. Utan ett ordentligt kommunikativt stöd till både ledningsgrupper och chefer kommer vi aldrig lyckas nå våra strategiska mål. Det är där våra insatser behövs som mest och det är där vi bygger ett starkt varumärke med motiverade medarbetare som arbetar i ”rätt” strategisk riktning och bidrar till konkurrenskraft och ett ökat ekonomiskt resultat.

”När det gäller internkommunikation och förändringsledning fokuserar vi generellt på tok för mycket på saker som syns, inte det som ger effekt.”

Och effekten måste gå att mäta så vi ser om tar oss närmre det önskade läget eller inte. Med en gedigen kunskap kring ditt strategigenomförande (kunskap, attityd, förutsättningar och beteende) hos de aktuella målgrupperna samt en fingervisning om ledarskapets styrkor och svagheter tar du beslut efter vad du vet, inte vad du tror. Kunskap som är ett ovärderligt stöd vad det gäller strategigenomförande och dit kopplade aktiviteter och resurser.

Genvägar är ofta senvägar, så se till att ha en gedigen kunskap och mät på vägen så kommer du ta dig snabbare och säkrare mot dina uppsatta mål. Se bild nedan. Så se till att ha koll på din strategiprocess, dina målgrupper, deras kunskap, attityd, förutsättningar och beteende. Lyssna och ta ”action” för att ta dig närmre dina uppsatta mål. Förändringsmotstånd är norm, det är hur du hanterar motståndet som kommer var det som blir skillnaden mellan att vinna och förlora!

Langaokortavagen-1En internkommunikation i världsklass
Så är du intresserad av hur du också kan bygga en internkommunikation i världsklass, med ledningsgrupper och chefer i fokus? Med redaktionella kommunikationskanaler som effektivt stöd?

Läs gärna mer om hur du skapar en internkommunikation i världsklass – sex element för att skapa riktig affärsnytta! (länk)

Hör av dig till mig så berättar jag mer!

/Johan