Satsa på intern kommunikation, inte intern information. Alla i ett företag sysslar med intern kommunikation, de allra bästa budskapsbärarna är du och dina anställda. Inga, vare sig tryckta eller digitala kommunikationskanaler, i världen kan konkurrera med er när det gäller  kommunikation i förhållande till strategigenomföranden. Det säger både erfarenhet, undersökningar och forskning. Låt då också din interna kommunikation präglas av den insikten och kunskapen.

People-are-often-defined-by-how-they-Communicate_webbAllt du gör kommunicerar, vare sig du vill eller inte. Allt som är bråttom är inte viktigt. Se till att det finns en klar strategi vad det är du/ni vill uppnå med er interna kommunikation. Vilka affärsmål/strategier är de viktigaste för ert företags framgång? Vad är det du vill förflytta/förstärka gällande kunskap, attityd och beteende hos dina medarbetare?

  • Vill du lyckas med din interna kommunikation så måste du satsa på att stötta dina medarbetares förutsättningar att kommunicera med varandra, alltifrån chefens kommunikativa förmåga till hur kunskap och information delas och diskuteras i din organisation.
  • Möt dina medarbetare kommunikativt där de är, inte där du tror eller vill de ska vara.
  • Och du, glöm inte den viktiga feedbacken/återkopplingen på hur ert arbete framskrider. En bra, relevant och genomsyrande feedbackkultur, kombinerat med en tydlig målbild, ger effektivitetsvinster på upp till sextio procent.  Alltså en jäkla bra investering.

Sex ”dos and don´ts” för din interna kommunikation
Innan jag börjar spalta upp vad du ska göra och inte göra så vill jag ge ett gott råd på vägen. Det går inte att bygga drömmar på en soptipp. Se till att ni gör det ni säger ni ska göra. Säg inte en sak och gör en annan. Då mister du både förtroende och möjligheter till framtida kommunikativa framgångar.

1.
Fokusera inte på: att försöka kommendera och kontrollera din organisation genom att skicka ut information genom olika kanaler. Du kommer att misslyckas. Garanterat.
Fokusera på: att dina budskap ska nå genom bruset och medföra den effekt som är tanken. Satsa på att involvera och inspirera dina medarbetare. Dina medarbetare ska inte bara gör det du vill, de ska vilja göra det du vill. Det är en jäkla skillnad och samtidigt skillnaden mellan misslyckande och succé.

2.
Fokusera inte på: att enbart informera om ”vad” som ska göras i digitala eller tryckta kanaler
Fokusera på: att genom dina chefer få till stånd diskussioner om ”varför, vad och hur”. Då har du skapat en WIIFM (Whats in it for me), vilket innebär att du ytterligare kan krydda med information i digitala och tryckta kanaler.

3.
Fokusera inte på: att enbart prata logik, att bara prata till hjärnan
Fokusera på: att människor är känslostyrda och gärna tar del av berättelser med mening. Prata både till hjärta och hjärna. Satsa på att berätta snarare än att informera med enbart hårda fakta.

4.
Fokusera inte på: att informera om allt möjligt. Hela tiden. Kommunikationen blir då fragmentarisk och osammanhängande för dina medarbetare.
Fokusera på: att ha en röd tråd i din kommunikation. Budskapen ska vara integrerade och koordinerade med din verksamhetsmål och utmaningar.

5.
Fokusera inte på: att köra fullt ös utan att ens ta en glutt i backspegeln. Anta inte saker, se till att du vet.
Fokusera på: att följa upp både din och dina chefers kommunikation. Så att ni vet att era dyrbara insatser ger rätt effekt. Gör de inte det så analyserar ni ert arbete och tar nya, bättre tag.

6.
Fokusera inte på: att köra på i gamla hjulspår, våga istället bryta gamla invanda mönster. Kommunikationsmöjligheterna (läs: digitalt) och budskapskonkurrensen utvecklas i en rasande takt. Medarbetarna ställer bland annat högre och högre krav på interna system som effektiviserar deras arbete och de är mer eller mindre ständigt uppkopplade.
Fokusera på: att ha örat mot marken och att möta dina medarbetare där de är. Se till att känna din målgrupp. Var befinner de sig? Hur kommunicerar de idag? Hur vill de kommunicera? Och anpassa din kommunikation efter dina medarbetares krav och önskemål.

Ta gärna en kik under ledarkommunikation.se:s stödmaterial för att ta din internkommunikation i rätt riktning.

Lycka till!

/Johan