Jesper Falkheimer, docent i media- och kommunikationsvetenskap menar att begreppet kommunikativt ledarskap är en tautologi*. Och visst är det det.

*Tautologi (”samma tal”) är inom stilistiken en omsägning av samma sak, ibland populärt kallat tårta på tårta eller kaka på kaka.

Att leda är att styra genom kommunikation
Det kan ingen förneka. Utan en bra ledningskommunikation får medarbetarna svårt att förstå vad som händer i och runt organisationen och får svårt att skapa mening både i sitt arbete och i det som sker. Och vad blir konsekvensen av det? Jo, uppsatta strategiska mål och resultatmål fördröjs eller uteblir i värsta fall.

– Att Kommunikativt ledarskap blivit ett trendbegrepp nu beror säkert på den ökade osäkerheten i företag och organisationer. De är utsatta för förändringar hela tiden. Cheferna får en allt viktigare roll för att skapa gemensam mening och riktning. Och det gör man med ständig kommunikation, säger Jesper.

I artikeln om Jesper samt hur Stockholms Stad arbetar med att stötta sina chefer i deras kommunikativa arbete kan du läsa mer om:
– olika kommunikationsstrategier
– ledarskapets kommunikativa dimensioner
– några olika chefers syn på kommunikativ förmåga.

Läs artikeln.

Det vanliga samtalet har glömts bort
Jesper påpekar att chefer i dagens organisationer använder e-post och andra digitala medier i allt för stor utsträckning. Speciellt när det gäller komplexa frågor som kommer att påverka medarbetaren.

Jag kan bara hålla med. Det vanliga samtalet glöms eller ”rationaliseras” ofta bort, av tidsbrist. Konsekvensen blir då att medarbetarna inte får chansen till en riktig dialog där chefen skapar konkret och individuell, riktning, mening och nytta.Där chefens förmåga att lyssna överglänser förmågan att prata.

Vad kommer att hända i framtiden?
Företag kommer att bli bättre på att stötta sina chefer i deras kommunikation, ge dem råd, stöd och verktyg. Sätta kommunikation på agendan, mäta och följa upp. En föränderlig omvärld ställer stora krav på chefer på alla nivåer. Dagens företag måste vara snabbfotade, lyhörda och anpassningsbara. Eller rättare sagt, medarbetarna behöver vara det. Och där är chefen den viktigaste resursen och styrverktyget.

En organisation som genomsyras av en god ledarkommunikation kommer att ha ett bättre driv, mer motiverade medarbetare, bättre effektivitet, mer målfokus och ett bättre resultat.

Vad det gäller sociala medier kan jag inte annat än hålla med Jesper. Om fem år kommer det inte vara några företag (inte några som vill ligga i framkant i alla fall) som inte erbjuder sina medarbetare möjligheter att kommunicera med varandra genom något slags socialt media. Konstigt vore det annars.

– Alla kan bidra
– På sitt sätt
– Med vad de vill
– När de vill
– Till vem de vill

Som snabb, individnära och aktuell kommunikation ska vara.

Och språket då?
Både det talade språket, skrivspråket och bildspråket kommer att förenklas inom organisationer. Ett mer vardagligt och lättillgängligt språk kommer att prägla kommunikationen, både internt och externt. Bra så.

/Johan