Jag har alltid älskat att mäta, att se om de insatser vi valt att genomföra ger önskad effekt. Om vi tar oss närmre uppsatta mål och förflyttar oss från nuläge till det önskade läget. Resultatet från mina mätningar som oftast handlar om ledarskapsbeteenden och strategigenomföranden är ett ovärderligt verktyg och beslutsstöd för ledningsgrupper och chefer i sitt arbete med att förbättra ledarskap, motivation och arbetet i linje med strategiska beslut.

Med data som grund tar ni objektiva beslut, som ligger till grund för fortsatta förbättringsaktiviteter OCH ni ser om ni närmar er det önskade läget eller inte. Det vill säga, att ert strategiska beslut förvandlas från just ett beslut till verklig handling.

Langaokortavagen-1

”Strategibarometern” tar tempen på ditt strategigenomförande
Istället för att chansa, göra som ni alltid gjort, gå på magkänsla så får ni en bra bild av var ni är i resan mot era strategiska mål. Med ”Strategibarometern” får du en tydlig bild av hur dina målgruppers kunskap, attityd, förutsättningar och beteende ser ut i förhållande till vald strategi.

Vilka svar får du genom att använda ”Strategibarometern” då?

Jo, du får inte bara en klar bild hur kunskapen, attityden, förutsättningarna och beteendet ser ut i din organisation. Du ser också var i din organisation du bör lägga dina förbättringsaktiviteter och vad aktiviteterna ska fokusera på. Det vill säga att verktyg för att veta var ni är på er resa mellan nuläget och det önskade läget. Nedan exempel på frågor och resultat är från ett verkligt projekt. Ett projekt där ledningen vid frågan – hur går det med era strategiska aktiviteter? Svarade – jo det rullar på. Verkligehten stämmer sällan överens med den personliga uppfattningen. Och därmed får inte ledning och chefer de rätta verktygen att ta riktiga kunskapsbaserade beslut och hämmar eller helt stannar av strategigenomförandet.

Exempel på frågor och resultat (index, skala 1-100)

1. Strategisk aktivitet ”x
Jag förstår varför vi ska arbeta med att förbättra våra xxx (97)
Jag anser att arbetet med att förbättra våra xxx är rätt väg till framgång (94)
Jag har rätt förutsättningar att arbeta med att förbättra våra xxx (63)

Åtgärd? Vad det gäller strategi ”x” har vi skapat en förståelse och en positiv attityd i linje med strategin. Däremot måste vi titta närmre på medarbetarnas förutsättningar för att lyckas med vår strategiimplementering.

2. Strategisk aktivitet ”y”
Jag förstår varför vi ska arbeta med en ny xxx (68)
Jag förstår hur arbetet med en ny xxx kommer att påverka mitt arbete (50)
Jag har rätt förutsättningar att arbeta med vår nya xxx (42)

Åtgärd? Gällande strategisk aktivitet ”y” har vi ett problem rakt igenom. Där måste vi börja arbeta med att stötta den närmsta chefen i strategigenomförandet, dra upp en kommunikationsstrategi och sälja in det ”nya”.

3. Strategisk aktivitet ”z”
Jag har kunskap om våra lönsamhetsmål (79)
Jag har rätt förutsättningar att nå de uppsatta lönsamhetsmålen (56)

Hoppsan Kerstin! Här hittade vi ett jätteproblem i en säljgrupp på 180 säljare. De trodde inte ens på sina uppsatta budgetmål. Här blir det att göra hemläxan om igen? Är budgeten rimlig? Är strategin rätt? Vilka förutsättningar måste vi ge säljarna för att de ska lyckas? Mycket arbete om man ska uppnå sina budgetmål.

Det där med strategigenomföranden är inte alltid så lätt, 7-9 av 10 strategiimplementeringar misslyckas. Med Strategibarometern ökar du sannaolikheten att bli en av de få som lyckas.

Intresserad av att veta mer om Strategibarometern?

Kontakta mig på: johan.book@endavant.se så berättar jag gärna mer.

Ha en trevlig helg!

/Johan