Som chef eller ledare, eller vilket begrepp du än väljer att använda, så kan vi väl vara överens om att du ska ge dina medarbetare förutsättningar att prestera så bra det bara går, att de tycker det är kul och utmanande att gå till jobbet, bidrar till bra samarbeten, hög innovationstakt och en hög lojalitet till både dig och organisationen?

Deal? Ok, bra! Då kör vi vidare.

Handen på hjärtat
Med handen på hjärtat, hur ofta och hur mycket tid lägger du på att dina medarbetare ska känna sig duktiga och kompetenta, vara motiverade, känna samhörighet med dig och kollegor och att känna att de lägger sin tid på de saker som är viktigast och ger mest effekt?

HjartaFörmodligen lägger du avsevärt mindre tid än vad du tror eller så inser du ganska fort att du behöver lägga mer. Detta är ju något du som chef bör prioritera kontinuerligt för att säkra både motivation och prestation. Och det tar tid.

Att leda tar tid, men är ett måste om du ska säkra dina medarbetares motivation och prestation.
Men du kan börja med ett enekelt steg. Ett steg som tar dig närmre dina medarbetare, deras nycklar för att skapagoda prestationer, få feedback och framför allt (de två sista frågorna) hur du som chef kan stötta och förenkla för dem att göra ett bra jobb som de är nöjda med.

Mitt förslag då?
Börja, med start imorgon, att fråga dem dessa frågor och ta ”action” på det:

  • Vad är det bästa som hänt dig under dagen? Finns det något du skulle kunna göra för att det skulle hända igen?
  • Vad är du mest nöjd med under den gångna veckan? Vad skulle krävas för att du ska känna dig nöjd med nästa vecka?
  • Vad är ett kvitto för dig att du har gjort ett bra jobb?
  • Om du skulle skatta din insats denna veckan mellan 1-10 där 1= Inte alls nöjd och 10= Väldigt nöjd, vad skulle du skatta då? Vad är det som får dig att skatta på det sättet och inte lägre? Vad skulle behöva hända under nästa vecka för att du skulle skatta ett steg högre? Skulle du själv kunna göra något för att detta skulle ske?
  • Vad skulle ett lämpligt mål vara för dig att försöka uppnå tycker du? På kort och lång sikt?
  • Hur kan jag stödja dig i din utveckling?
  • Finns det några frustrationer och hinder som försvårar för dig i ditt jobb? Vilka är dessa? Kan jag hjälpa dig att eliminera några av dessa?

Frågorna är ett utdrag ur Stefan Söderfjälls utmärkta bok ”Behovsanpassat ledarskap – att skapa förutsättningar för motivation, prestation och välbefinnande”.

Lycka till med ditt ledarskap!

/Johan 🙂