Ju fler engagerade medarbetare, desto nöjdare kunder och bättre ekonomiskt resultat. Där är forskning och undersökningar samstämmig. Och som vanligt är närmsta chefen den enskilt viktigaste faktorn för att engagera medarbetarna och skapa produktivitet, utveckling och klirr i kassan.

tummen-uppGallup (ett av världens största globala opinions- och konsultföretag), har sedan 2009 gjort flera studier av just medarbetarnas engagemang. Sveriges medarbetare ligger nära genomsnittet med 16% engagerade, 73% oengagerade och 11% direkt motverkande medarbetare. Dystra siffror om man nu siktar på konkurrenskraftiga och långsiktigt lönsamma företag.

Vilken roll spelar medarbetarnas engagemang?
Medarbetarnas engagemang påverkar en rad resultat för företaget. Enheter/företag med flest engagerade medarbetare har:

  • mera produktiva medarbetare och levererar bättre kvalitet
  • nöjdare kunder och är mer lönsamma
  • har färre olyckor samt en lägre sjukfrånvaro

Företag med engagerade medarbetare växer snabbare och nyanställer också i högre utsträckning än sina konkurrenter med lägre medarbetarengagemang. Värdet är tydligt: medarbetarengagemang är en otroligt viktig faktor för att lyckas och nyckeln ligger i ledarskapet.

”Så handen på hjärtat – får ledarskapet i din organisation det stöd och den uppmärksamhet den förtjänar?”

Gallups 12 engagemangsfrågor som riktpunkt
Att använda frågorna är en utmärkt utgångspunkt antingen i ledningsgruppen eller på din egen kammare när du vill utveckla din verksamhet och skapa mer engagerade medarbetare. Frågan alla i ledande position bör ställa sig är – hur kan jag eller vi som ledning i möjligaste mån fylla behoven som är ingredienserna i jakten på engagerade medarbetare? Hur ser det ut idag? Hur vill vi att det ska se ut?

Gallups frågor:
1. Jag vet vad som förväntas av mig på jobbet.
2. Jag har material och utrustning jag behöver för att göra mitt jobb rätt.
3. På jobbet har jag möjlighet att varje dag göra det jag gör bäst.
4. De senaste sju dagarna har jag fått erkännande eller beröm för att göra en bra insats.
5. Min chef, eller någon annan på jobbet, verkar bry sig om mig som människa.
6. Det finns någon på jobbet som uppmuntrar min utveckling.
7. Mina åsikter verkar räknas på jobbet.
8. Mitt företags mission och syfte får mig att känna att mitt jobb är viktigt.
9. Mina kollegor engagerar sig för att göra högkvalitativt arbete.
10. Jag har en bästa vän på jobbet.
11. De senaste sex månaderna har någon på jobbet pratat med mig om min utveckling.
12. Det senaste året har jag haft möjligheter på jobbet att lära mig och utvecklas.

Hur man än vrider på myntet finns en oerhörd potential för alla chefer att tillfredsställa behoven för engagemang. Om man vill. Och kan. Och har förutsättningar att göra det.

”För något man ofta glömmer bort är att chefer också är medarbetare och deras engagemang påverkas i lika hög grad av sina chefers beteende.”

Så det börjar uppifrån. Vilket företag vill styrelse och ledning bygga? Tills de väl beslutat om det kan du som enskild chef så sakta påbörja resan mot ett bättre ledarskap genom att använda Gallups frågor som står i direkt korrelation till medarbetarnas engagemang.

Lycka till!

/Johan