Om vi tittar på affärsdrivande intern kommunikation, det vill säga den kommunikation som motiverar och driver en organisation i en beslutad strategisk riktning så ser det onekligen ut som om de ”digitala” kanalerna faktiskt gjort den sämre. Man väljer digitala genvägar istället för de effektiva mänskliga kontakterna.  Det får givetvis konsekvenser. Allvarliga om du frågar mig. Både ekonomiska och mänskliga.

Genväg_webbSiffrorna talar sitt tydliga språk, ledningsgrupper har lägre förtroende än någonsin. Medarbetarnas kunskap, attityd och beteende gällande lagda strategier är minst sagt katastrofal (minst 7 av 10 strategiska aktiviteter blir aldrig av eller når sina mål) och motivationen hos de svenska medarbetarna är lägre än någonsin. Organisationernas stöd till sina chefer har idag hamnat rejält på efterkälken. Vilket direkt får konsekvenser i medarbetarnas prestation och motivation. Cheferna och deras förmåga att leda och motivera sina medarbetare spelar en stor roll, de är också den absolut viktigaste kommunikationskanalen.

KLIRR I KASSAN? JA TACK!
Hur den interna kommunikationen fungerar är avgörande (och om du trodde att det uteslutande handlade om att skriva nyheter på ett intranät så tror du helt fel). Dock kan de digitala och tryckta kanalerna agera som förstärkare om de mänskliga kanalerna (chefskommunikationen) fungerar.

KOSTNADSEFFEKTIVISERINGAR ÄR EN ANNAN BOV I DRAMAT
En annan bov i dramat är den trend av kostnadseffektiviseringar (besparingar) som råder i de flesta svenska företag, man pratar om processer, flöden, effektiviseringar och multikompetenser (färre människor ska göra mer och ansvara för mer). Baksidan på myntet är att chefsrollen blir lidande, dvs tiden att faktiskt leda sina medarbetare, få dem att prestera, skapa ägande och leverera resultat. Men den problematiken och hur den bör hanteras blir ett eget blogginlägg inom kort.

HUR SKA MAN DÅ GÖRA?
Medarbetares attityd och beteende påverkas av långsiktiga samtal med människor de har förtroende för, anpassa din kommunikation efter det. Den interna kommunikationen måste alltid nå så långt ner så att den svarar på frågan, what´s in it for me? Det vill säga att medarbetarna förstår hur just de påverkas av budskapet. Och i det arbetet är dina chefer din allra bästa kompis.

En effektiv intern kommunikation som bidrar till riktig affärsnytta, klirr i kassan, effektivt förändringsarbete, motiverade medarbetare som arbetar i linje med beslutade strategier, ökad kundnöjdhet och ett ökat ekonomiskt resultat bör innehålla sex viktiga komponenter.

  1. Målgrupper och intressenter
  2. Infrastruktur
  3. Chefer
  4. Strategiimplementering
  5. Mål och effektutvärderingar
  6. Utveckling

Läs gärna mer om detta i mitt föregående inlägg: Sex element för effektiv intern kommunikation
Läs gärna också: Så utvecklar du det kommunikativa ledarskapet i din organisation

SÅ EFFEKTIVA ÄR DE OLIKA KANALERNA
Använd gärna nedanstående info nästa gång du planerar din kommunikation. Glöm inte bort att alltid ha klara mål med din kommunikation, det vill säga vilken effekt de kommunikativa aktiviteterna ska ge. Mer om effektutvärderingar kommer jag att skriva om framåt.

Effekt

 

 

Ha en fortsatt trevlig helg!

/Johan