Teresa Amabile and Steven Kramer skriver på MCKinsey´s webb angående medarbetares motivation. Eller snarare brist på den. Hur mening och motivation är nödvändigt för att uppnå verkliga resultat.

De beskriver också fyra fallgropar som chefen bör undvika. Som vanligt när det gäller McKinsey både intressant och tänkvärt. Eller vad tycker du?

Artikeln hittar du här.