Enligt McKinsey medför sociala intranät 20 % högre innovationshastighet och 35 % högre tillgänglighet till kunskap och interna experter. Hissnande siffror som McKinsey presenterar, vilket företag vill inte nå de målen?

Du hittar mer ingående information  i deras rapport.

Vad det handlar om, i grund och botten, och vilket är företagens stora utmaning i framtiden, är att skapa bättre förutsättningar för medarbetarna att:

– kommunicera med varandra
– synliggöra kompetenser och kunskap
– dela erfarenheter
– synliggöra och förverkliga idéer
– hitta rätt information, snabbt (enligt IDC använder varje medarbetare 9,5 timmar per vecka för att söka information).

mckinsey12 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad som är tydligt är ju att det finns en uppenbar förbättringspotential, både gällande intranätdelen men också hur människorna arbetar i respektive organisation. Vilka är kontaktytorna? Vilka forum finns det för kunskapsdelning och erfarenhetsutbyte? Vilka strategier finns det? Vem äger och driver frågorna? Hur mäter vi och följer upp?

Dessa frågeställningar är minst lika viktiga som frågan om ett socialt intranäts vara eller inte vara. Men ett socialt intranät är helt klart EN väg att gå.

”Den sociala komponenten är inte ”bara” ett verktyg för att kunna skapa det uppgiftsbaserade intranätet utan en viktig konkurrensfördel. Ett strategiskt verktyg för att dela och utveckla organisationers intellektuella kapital”.
Hans Leijström

Vad tjänar organisationen på att närma sig 2.0 internt?
McKinsey listar ett flertal ”benefits” av att använda 2.0 internt. Inte dumt alls. Om du vill läsa mer ingående, läs mer i McKinseys rapport.

Bara tänk tanken på hur mycket kunskap och erfarenhet det finns i din organisation, hur många idéer, frågor, drömmar, tankar, innovationer, ambitioner. Dagens företag lever mycket på just sitt intellektuella kapital, hur arbetar vi, vad säljer vi, hur säljer vi, till vem säljer vi, vad tycker de, vad tycker medarbetarna och så vidare. Självklart, och då menar jag självklart är det en stor konkurrensfördel om vi skulle kunna förvalta detta på ett vettigt sätt.

Det finns en urstark förbättringspotential i varje organisation. Sociala intranät är en del, siffrorna talar sitt tydliga språk.

Låt oss förvalta vårt företags intellektuella kapital på bästa sätt. Action. Nu. Tack.