SJÄLVUTVÄRDERING KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

Här kan du göra testet kring ditt kommunikativa ledarskap, det vill säga hur du styr, leder, utvecklar och motiverar dina medarbetare.

Länk till dokument: Självutvärdering ledare (Word)

Eller så löser ni det via anonyma webbformulär: Jag använder Google docs, vilket är både bra och gratis.

INSTRUKTIONER
Svara ärligt på frågorna, tänk till hur det egentligen ligger till. Hur dina medarbetare uppfattar ditt ledarskap.

Inom varje område räknar du ihop dina poäng och tittar sedan här hur dina poäng översätts i ett omdöme och lite tips på vad du kan göra bättre.

Exempel
Jag har inom rubriken interaktion utvärderat mig själv med 7, 8 respektive 6 poäng på de tre frågorna under denna rubrik. Då adderar jag resultatet 7+8+6=21. Totalen delar du då med antal frågor under respektive rubrik, i detta fall tre frågor. Alltså 21/3= 7 vilket också blir ditt index för rubriken interaktion. Du använder sen denna siffra när du ska leta upp ditt omdöme i relation till ditt index.

Interaktion_webb

FRÅGOR:

 

Hur du strukturerar arbetet

 • Jag skapar en tydlig roll och ett tydligt ansvarsområde för mina medarbetare
 • Jag skapar tydliga individuella mål för mina medarbetare
 • Jag skapar tydliga och gemensamma mål för min avdelning/enhet/grupp
 • Jag kopplar tydligt samman mina medarbetares arbete med avdelningens/enhetens/gruppens mål
 • Jag är bra på att praktiskt koppla min avdelnings/enhets/grupps mål till övergripande mål

 Hur du utvecklar individer och verksamhet

 • Jag förmedlar kunskap om vad våra intressenter/kunder tycker om det arbete/leveranser vi utför på min avdelning.
 • Jag är duktig på att ge mina medarbetare feedback (positiv och negativ) på utfört arbete.
 • Jag följer regelbundet upp och kommunicerar till mina medarbetare hur vår avdelning/enhet/grupp lyckas i förhållande till våra uppsatta mål.
 • Jag är duktig på att skapa förståelse för hur olika förändringar kommer att påverka mina medarbetares arbete.
 • Jag informerar kontinuerligt om vad som sker i samband med förändringar som kommer att påverka mina medarbetare

Hur du interagerar med dina medarbetare

 • Jag skapar ett positivt arbetsklimat där initiativ och idéer tas tillvara
 • Jag är tillgänglig för mina medarbetare
 • Mina avdelnings-/enhets-/gruppmöten skapar värde för mina medarbetare

 Hur du representera dig själv och din avdelning

 • Jag är ett gott föredöme genom att leva som jag lär
 • Jag ställer upp för min avdelning och mina medarbetare