Korrelationen mellan chefens kommunikativa förmåga och deras medarbetares engagemang, prestation OCH ekonomiska resultat är väldigt stark. Det innefattar beteenden som att strukturera, utveckla, interagera och representera din avdelning och dina medarbetare.

SjuSju vetenskapliga argument för att utveckla din kommunikativa förmåga:

1. Effektiv kommunikation anses alltid som nummer ett när medarbetare rankar sina chefer gällande att vara en effektiv ledare.(1)

2. I en studie som innefattade 472 organisationer världen över ansåg 48 % att deras ledning inte på ett effektivt sätt kommunicerat affärsstrategierna på ett sådant sätt att medarbetarna kunde ”leva den i sitt dagliga arbete”. (2)

3. Medarbetare som känner sig sedda/värderade av sin chef är 60% mer benägna att svara att de är motiverade att göra sitt allra bästa för sin arbetsgivare. (3)

4. Att hålla sina medarbetare motiverade under tider av organisatoriska förändringar korrelerar till i snitt 26% högre produktivitet. (4)

5. Medarbetare med hög motivation missar färre dagar på arbetet och når sina uppsatta mål tre gånger så ofta som sina mindre motiverade kollegor. (5)

6. Ökad försäljning och kundengagemang. Medarbetare med hög motivation ökade sin försäljning med 26% till skillnad från sina mindre motiverade kollegor som endast ökade med 8%. Nöjd kund-index ökade också med 8% jämfört med de med lägre motivation. (6)

7. Medarbetare är mer motiverade när de känner att deras chef ser och uppskattar deras genomförda arbete. Denna faktor, endast, ökar engagemanget med hela 60% i organisationer med redan lågt engagemang. I organisationer med redan uppmätt högt engagemang ökade engagemanget med 20%. (7)

Behöver jag säga att du ska satsa på att utveckla ditt kommunikativa beteende?

/Johan

Mer information
Mer information om beteenden i det kommunikativa ledarskapet (länk)
Här hittar du mer information och undersökningsresultat om behovet av ett kommunikativt ledarskap. Från världen ner till lilla Sverige. (länk)
Utveckla ditt kommunikativa ledarskap (länk)

Referenser
1 Ketchum Leadership Communication Monitor Study, March 2013
2 International Association of Business Communicators (IABC), “Best Practices in Employee Communication: A Study of Global Challenges and Approaches,” (2005)
3 Psychologically Healthy Workplace Program, “American Psychology Association Harrison Interactive,” Workplace Survey
4 Towers Watson, “WorkUSA Survey,” (2008/2009)
5 Towers Watson, ibid
6 Gallup, Inc., Gallup Management Journal (October 2006)
7 Towers Watson, “O.C. Tanner 2008 Global Recognition Study” of 10,000 individual workers in 13 countries