relationshipsVill du skapa en kommunikativ styrka i din organisation? Att dina medarbetare är motiverade, engagerade och arbetar i linje med era fastlagda strategier (De strategier ni faktiskt beslutat är er väg till framgång och högre avkastning). Att de brinner för både företaget, sina arbetsuppgifter och sina kunders bästa?

Då borde ni verkligen satsa på att stötta era chefer att utveckla sitt kommunikativa ledarskap, eller kommunikativa beteende. Då det är just det som det handlar om, beteenden som har en stor påverkan på deras medarbetare. Hela 60-70 procent av chefens beteende styr medarbetarnas motivation, prestation och insatser.

Skillnad att gå till jobbet och att VILJA gå till jobbet
Kommunikativt ledarskap handlar om att strukturera, utveckla, interagera och representera din avdelning och dina medarbetare. Något de flesta chefer är mer eller mindre bra på. Studier, gamla som nya, visar att en bra kommunikativ chef får medarbetare som är avsevärt mer motiverade, känner mer arbetsglädje, är mer lojala och vill arbeta enligt lagda strategier. I de organisationer som jag mätt är medarbetarnas motivation, arbetsglädje och lojalitet cirka 30-40 procent högre hos medarbetare med en chef med en god kommunikativ förmåga. På köpet får du ett ökat ekonomiskt resultat, nöjdare kunder, fler marknadsandelar och lägre omkostnader. I Mina ögon verkar det som en väldigt god investering?

Läs mer om chefens kommunikativa roll. (länk)

Chefens kommunikation alltid nummer 1 för medarbetaren
Efter att ha arbetat större delen av mitt yrkesverksamma liv med intern kommunikation, det vill säga att skapa motiverade, engagerade och välinformerade chefer och medarbetare faller saker genom åren på ”sin plats”. Att från början varit fullt fokuserad på det klassiska, numera gammalmodiga redaktionella kommunikationsarbetet har jag de senaste sex-sju åren svängt åt att mer arbeta med cheferna som den viktigaste kanalen för att skapa organisatorisk framgång. Det är där den stora effekten och affärsnyttan ligger. Det är där förståelsen och acceptansen för hur avdelningen och individen ska bidra skapas. Det redaktionella arbetet blir en krydda.

Läs mer om hur cheferna kan utveckla sin kommunikativa förmåga. (länk)

Liten påverkan under lång tid har avsevärt större effekt än stor påverkan under kort tid
Om du vill utveckla dina chefers förmåga, se till att ha en långsiktig plan. Att skicka dem på en inspirationsföreläsning eller några dagars kurs förändrar sällan deras beteende i någon högre grad. Det du måste göra är att äga frågan i ditt företag, på riktigt.

Gran Canaria

Förändra ledarskapskulturen på sikt, och det gör du genom långsiktigt arbete med konkreta mål, stöd och utbildning. Inte punktinsatser utan mål och uppföljning. Det är som en semester på Kanarieöarna, roligt för stunden, men lämnar sällan några bestående och livslånga förändringar efter sig.

  1. Definiera värderingar och förväntningar på dina chefer
  2. Säkerställ kontinuerligt stöd och utbildning
  3. Utvärdera ledares kommunikation regelbundet, effektutvärdering
  4. Se till affärsnyttan, inte prestigen i vem som äger frågan om att utveckla cheferna. Se till att det händer.

Stödmaterial och tips!

  1. Såhär kan ett upplägg för att utveckla kommunikationen i ditt företag se ut: Utveckla det kommunikativa ledarskapet (Powerpoint)
  2. Dessa frågor kan du använda när du ska utvärdera dina chefers kommunikativa förmåga, vare sig det gäller en nollmätning eller uppföljning. Här hittar du frågorna kring det kommunikativa ledarskapet. (länk)
  3. Lägg gärna till så kallade lokala frågor i din mätning. Till exempel gällande strategier, värderingar eller andra förändringar. Här får du tips på utformning av lokala frågor. (länk)
  4. Såhär gör du en intressentanalys. (länk)

Lycka till och kom ihåg, det är bättre att börja med små steg än inga steg alls!

/Johan