50-50_webb

När det är dags för kommunikationsplanering så är min erfarenhet att man tar genvägar, det vill säga att man använder kanaler som man själv förfogar över och glömmer att involvera andra.

Så när du ska skriva din kommunikationsplan så se till att ha detta på plats:

1. Intressentanalys.
Vilka riktar du dig till? Var befinner de sig idag (prioritering, konkurrerande budskap, händelser osv)?
Mer info hittar du här. (länk)

2. Mål.
Vilka kunskaps-, attityd- och beteendemål vill du nå med din kommunikation?

3. Vilka kanaler behöver du använda för att nå dina mål?
Mer info kring kanaler och dess effektivitet. (länk)

4. Sen gör du din kommunikationsplan enligt 50:50 regeln.
Det vill säga att dina kommunikativa aktiviteter ska ha en jämn fördelning. De mänskliga (möten, forum, event) ska stå för hälften och dina digitala och tryckta aktiviteter för den andra hälften.

Då har du en jäkligt bra grund att stå på för att lyckas med ditt uppdrag.
/Johan