Att arbeta med internkommunikation/organisationsutveckling är fantastiskt roligt men man får ofta stångas och sälja en hel del innan man övertygat om värdet av de planerade insatserna. 

Kvartalsekonomier, arbetsbelastning, lönsamhetskrav, stress gör ju givetvis sitt till att mottagare inte är så mottagliga för nya aktiviteter och roller som tar tid från deras redan späckade scheman.

Man måste våga för att vinna!
Och prioriteringen startar som alltid i ”Top management” och silar sen neråt. Har ditt företag som intention att utvecklas och bli bättre måste prioriteringen, uppmärksamheten och resurserna finnas.

Internalcomm