Att arbeta i linje med lagda strategier är få företag förunnat. Upp till 70 procent av alla beslut om nya tillvägagångssätt blir aldrig verklighet. Orsak? Allt som oftast ligger problematiken i införsäljning och en god kommunikation gentemot medarbetarna och inom företaget.

communicationcartoon-300x275

När ett företag misslyckas att omsätta sina strategier i praktiken (och den planerade resultatutvecklingen uteblir) famlar man ofta i blindo efter ett nytt verktyg att ta till, verktyget kommer allt som oftast att heta ”omorganisera”. Spara eller satsa är frågan? Givetvis ska man vara en ytterst kostnadseffektiv organisation, men skiljeväggen mellan misslyckande och succé är flortunn. Forskning visar att greppet ”omorganisera” sällan eller aldrig ger den effekten man egentligen vill ha, dvs högre intäkter och större marknadsandelar.

Men där finns mängder av interna faktorer som spelar roll för det ekonomiska utfallet, faktorer som finns mycket närmre än du tror. Och det handlar om dina medarbetare, och det handlar inte om att du ska säga upp dem. Det handlar om att du ska ta din organisation och människorna i den på allvar. Att leda dem och se till att din organisation är kommunikativ, tydlig, effektiv och är meningsskapande för att skapa de ekonomiska resultat du vill ha. Era lagda strategier är er utstakade väg till ekonomisk framgång, se till att dina medarbetare inte bara arbetar i linje med dem utan att de VILL arbeta utefter dem.

Nyckelordet stavas: KOMMUNIKATION

Forskning från Harvard visar vägen
Forskning från bland annat Harvard (The Secrets to Successful Strategy Execution; by Gary L. Neilson, Karla L. Martin, and Elizabeth Powers) visar vilka faktorer som har mest påverkan på dina chanser att få din organisation att arbeta utefter lagda strategier:

Traits

 

Läs mer om hur du skapar en intern kommunikation i världsklass (länk)
Läs mer om hur du mäter om du verkligen gör det du säger att du ska göra (länk)

Lycka till!

/Johan