Att få det att hända…på riktigt
Forskning visar att cirka 70 % av alla strategiska beslut och med det förändringar misslyckas. Hur står det till i din organisation? Förmodligen mycket sämre än vad du tror, det visar både forskning och min egen erfarenhet.

Välj ut x antal strategiska huvudaktiviteter och mät kunskap, attityd och beteenden till dem. Använd dina nyvunna kunskap för att ta fram förbättringsaktiviteter för att just dina strategier ska bli verklighet. Och leverera det resultat det är tänkt.

Använd gärna en kommunikationsplan och intressentanalys för att ta arbetet vidare.

Frågor att ställa:

  • Jag förstår varför vi ska arbeta med xxx
  • Jag förstår hur xxx kommer att påverka mitt dagliga arbete
  • Jag är motiverad att arbeta med xxx
  • Min chef stöttar mig i mitt arbete med xxx
  • Jag uppfattar att ledningen för mitt företag stöttar arbetet med xxx
  • Jag har kompetens/förmåga att driva arbetet med xxx
  • Jag anser att utbildning är nödvändig för att jag ska kunna driva arbetet med xxx
  • Jag anser att arbetet med xxx är rätt väg till framgång

Skala 1-10. 1= stämmer inte alls, 10=instämmer fullständigt

Lycka till!

/Johan