Vi hjälper ditt företag att utveckla din kommunikation, organisation och ditt ledarskap. Mycket fokus ligger på ett framgångsrikt strategigenomförande, att ta sig från strategiskt beslut till uppnått effektmål. Och då måste vi alltid börja med att se över ledning och ledarskap, grundförutsättningar för en lyckad strategiimplementering. Detta gäller oavsett om vi pratar om ett nytt arbetssätt, processer, säljbeteende, nytt affärssystem, värdegrundsarbete, organisationsförändringar, ökad kundinsikt med mera.

Vi tar beslut efter vad vi vet, inte vad vi tror
Ledarkommunikation.se arbetar med en världens mest använda förändringsledningsmetodiker i ryggen. Proscis ADKAR. Vi ser också ”data” som ett av de viktigaste verktygen i att styra sin verksamhet i en viss strategisk riktning, därför älskar vi att mäta huruvida vi tar oss närmre de uppsatta effektmålen eller inte. På det viset vet vi om våra insatser ger önskad effekt, vi får en bra inblick i den strategiska genomförbarheten och vi slipper ta beslut som bygger på antaganden, godtycklighet, invanda arbetssätt eller ren prestige.

För på på Ledarkommunikation.se tar vi beslut efter vad vi vet, inte vad vi tror. Då tar vi oss så mycket närmre våra mål och vet var, när och hur vi ska lägga vårt krut och resurser.

Vi vågar sticka ut hakan
Våra samarbetspartners är duktiga, modiga leverantörer med stor evidensbaserad kompetens som vågar sticka ut haken kring vad som faktiskt ger effekt och inte. För när det gäller att skapa önskade effekt och uppnå mål så går det inte att väja för sanningen och tro att man kan bygga drömmar på en soptipp. Ärliga, modiga, kompetenta, trevliga och jäkligt roliga. Leverantörer som vill sina kunders bästa, inte bara fakturera (även om det också är kul).

Hoppas vi ses snart i ett strategigenomförande nära dig!

/Johan