DEN SOM VET MEST (OCH TAR ACTION PÅ DET) VINNER !
Massor av ny kunskap ser dagens ljus. Kartan för hur man ska motivera och inspirerar sina medarbetare till bättre resultat har ritats om ordentligt de senaste åren. Organisationerna och beteendet har däremot inte hängt med i svängarna.

Jag utgår alltid från forsknings/undersökningsresultat i mina antaganden. Det finns massor men främst arbetar jag utifrån:

VÄRLDEN
Prosci är ett oberoende amerikanskt institut som kontinuerligt utför undersökningar om förändringsledning och verksamhetsutveckling, hittills har mer än 2000 företag och organisationer i över 60 länder deltagit.

Prosci är världens största leverantör av information om förändringsledning och mer än hälften av Fortune 100-företagen använder sig av Proscis verktyg och metodik för förändringsledning.

Slutsatser:

 • endast 30 % av strategiska förändringar når sina mål (effektmål)
 • rätt lösning räcker inte, om ingen beteendeförändring – ingen förbättring
 • vem visar vägen: närmsta chef
 • medarbetarna vill ha kommunikation ifrån: närmsta chef
 • förstärkning av budskap ifrån: närmsta chef
 • chefens viktigaste förmåga: kommunikation
 • främsta anledningar till misslyckande av förändringar: närmsta chef, ledning, sponsor

Du hittar mer info här.

NORDEN
Undersökning av företaget Nordisk kommunikation. 100 000 personer, 100 organisationer.

Slutsatser:

 • chefen viktigaste kommunikationskanalen. Också den med mest utvecklingspotential.
 • god kommunikation = motiverade medarbetare
 • viktigt att arbeta med chefernas kommunikativa förmåga för att:
  –  bryta ner övergripande budskap från ledning
  – få rätt saker att hända

Du hittar mer info här.

SVERIGE
2-årigt forskningsprojekt Mittuniversitetet (kommunikation och ledarskap)

Slutsatser:

 • Mellanchefer har en MYCKET viktig kommunikationsroll
 • Finns en väldigt stor utvecklingspotential i chefernas kommunikativa förmåga
 • Engagemang och kommunikation hos mellanchefer totalt avgörande för hur ledningsinitiativ implementeras
 • Bidrar till ökad produktivitet, innovation, bättre kvalitet på varor och tjänster mm
 • Slutsats: Arbeta strukturerat med stöd och utbildning i kommunikation för chefer

Du hittar mer info här.