SKYHÖGA KOSTNADER FÖR OMOTIVERADE MEDARBETARE
Brist på motivation kostar mycket pengar för företag, och bidrar till minskade intäkter. Det är vare sig bra eller effektivt. Detta är inget du råder bot på med en rolig personalfest, en ful julklapp med företagsloggan (som ingen ändå vill ha) eller en ny kontorsstol.

Det krävs långsiktigt arbete där du får medarbetaren att känna sig involverad, nyttig, som en del i helheten, får utvecklas och tydligt bidra till företagets framgång. Det börjar med dina ledare.

SÅHÄR RÄKNAR DU PÅ ENGAGEMANGSLÄCKAGE
Du kan använda formel nedan att beräkna vad ditt engagemangsläckage kostar dig i rena lönekostnader. Låt oss ta exemplet att personalen i snitt är motiverad och presterar till 60 %, detta går att utläsa ur en medarbetarundersökning eller mätning av kommunikativt ledarskap. Alltså rinner 40 % av engagemang och utebliven arbetsinsats ut i sanden.

Andel omotiverad personal x kostnad  (40% av årslön) = blir kostnad för engagemangsläckage

EXEMPEL
Ponera att du har 100 anställda, kostnad för lönekostnad under ett år ligger i snitt på 450 000 riksdaler. Du ser att 60 % av din personal är omotiverade till hög grad (vilket inte är en ovanlig andel).

DÅ BLIR FORMELN:
60 anställda (som är omotiverade) x 180 000 (40% av årslön)= 10 800 000 i engagemangsläckage

10 800 000 är en kapitalförstöring utan dess like. Och då räknar vi bara på rena kostnader. Inte de intäkter eller förbättringar de skulle presterat om de var mer motiverade och presterat i högre grad.