Detta är en lite mer förenklad modell kring vad medarbetare vill ha ut av chefens kommunikation. Detta för att kunna prestera så bra och målmedvetet som möjligt.

KommunikationshjuletMedarbetaren behöver kontinuerligt en klar bild av:

  • Vad är mitt jobb?
  •  Hur går det för mig?
  • Vad tycker min chef/medarbetare/ kunder/intressenter?
  •  Hur går det för min avdelning?
  • Mål och vision?
  • Hur bidrar jag till målet och visionen?

Roger Dáprix, communication for effictivity