Föreläsning ”organisatorisk och psykosocial arbetsmiljö”

Föreläsningen har fokus på vad de nya föreskrifterna i Arbetsmiljölagen får för konsekvenser för dig och din organisation samt eveidensbaserade tillvägagångssätt och metodiker för att effektivt uppfylla kraven i den nya föreskriften.

Forelasning_paragrafMed start den 31 mars 2016 börjar de nya reglerna från arbetsmiljöverket att gälla. Arbetsmiljölagen, en gammal industrilag, som nu uppdaterats med mer moderna föreskrifter. Välkommen till tre intressanta timmar där vi går igenom vad de nya föreskrifterna får för konsekvenser för dig som arbetsgivare samt presenterar evidensbaserade metoder och arbetssätt för att uppfylla de nya kraven.

De nya föreskrifterna behandlar framför allt den psykosociala arbetsmiljön i form av nya krav på chefer och arbetsledare och hur de förtydligar:

– sina medarbetares arbetsuppgifter och deras eventuella utförande,
– målbilder, återkoppling och prioriteringar
– vem medarbetaren ska vända sig till när de behöver hjälp

Det ska också finnas tydliga förutsättningar för organisationen att uppnå dessa mål.

Föreläsare och innehåll:

Tre amigos

Vad innebär de nya reglerna rent konkret?
HR-manager Lisa Feldt förklarar innebörden av arbetsmiljölagen och hur de nya föreskrifterna kring psykosocial arbetsmiljö i praktiken kommer att påverka dig och ditt företag. Föreläsningen kryddas med exempel från verkligheten, både goda och mindre bra. Vad behöver du förhålla dig till och agera på?

Att skapa tydlighet gällande uppdrag, mål och prioriteringar
I forskningen ser man tydligt sambandet mellan goda prestationer och tydlighet i bland annat mål och prioriteringar. Man ser också en tydlig koppling till social ohälsa som Arbetsmiljöverket vill stävja med hjälp av de nya föreskrifterna. Mikael och Johan visar, forskningsbaserat, på hur tydlighet i nämnda områden får dina medarbetare både att prestera och må bättre.

Du får också en grundlig genomgång av forskningsbaserade metodiker för att skapa hållbar och långsiktig tydlighet i alla led.

Att mäta är en framgångsfaktor
En viktig faktor är mätningar, därför får du också testa Ledarskapscentrums mätinstrument GS30 med tillhörande rapport. Ett validerat instrument som hjälper dig att öka arbetsprestationer genom att skapa ett strukturerat och målorienterat arbete. Vid detta tillfälle sker mätningen via en enkät som du själv fyller i. Läs mer om den eveidensbaserade mätmetodiken här.

Tid, plats och anmälan
Lund:

Datum och tid: 17 mars, 09-12
Malmö:
Datum och tid: 17 mars, 13-16

Kostnad: 495:- ex moms (inkl mätning och tillhörande rapport)

Anmäl dig här. (textlänk)

Frågor:
Johan.book@ledarskapscentrum.se alt 0725-850930