The five whys?
När man arbetar inom förändringsledning är ”The five whys” vanlig som en lätt och konkret metodik för att lokalisera grundproblem i en organisation. Metodiken bygger på att du ställer frågan varför fem gånger för att komma till roten av ett problem, till vad som faktiskt orsakar problemet (symptomet). Det kan gälla i produktion, logistik, arbetssätt, processer, relationer…ja egentligen vad som helst.

Ett verktyg som används väldigt mycket inom LEAN-processer. Och vem är det som svarar på varför? Jo, de som kan verksamheten bäst. Det vill säga medarbetarna. Ett sätt att både synliggöra kompetens och kunskap samtidigt som man involverar dem i problemlösningen.

Två grundstenar i människors förändringsbeteende, synlighet och involvering. Som också skapar ansvar och ägandeskap vilket bäddar för en bra förändringsprocess.

Massa tidsödande och dyra symptom – nej tack!
Ofta fokuserar man som organisation på att åtgärda symptom. Kunden får inte rätt vara – skicka ny. Maskinen stannar – fixa snabbt. Fakturan inte betald – betala. Säljaren når inte budget – byt ut honom. Och så vidare.

”The five whys” handlar om att utifrån symptom identifiera grundproblemet för att åtgärda ursprunget till problemet. Och därmed avhjälpa att symptomen uppkommer gång på gång. Genom att ställa frågan varför fem gånger ska du alltid nå till vad som faktiskt är grundproblemet, väldigt sällan är det symptomet som är problemet. När du väl identifierat grundproblemet, åtgärda. Så slipper du en massa tidsödande och dyra symptom i framtiden.

Se och hör Eric Ries från Harvard berätta om hur han nyttjar ”The five whys”.