Loveletter

Undersökningar, nationella såsom internationella, visare på ett dalande engagemang bland dagens medarbetare. Med dalande engagemang blir konsekvenserna lägre motivation, lägre effektivitet, lägre lojalitet och lägre ekonomiskt resultat. Och det är ju ganska dumt, eller hur?

Förklaringen ligger i ledarskapet, som till 60-70 procent styr medarbetarnas beteende. I denna tegelsten till bok får du som chef 13 kärleksfulla tips från dina medarbetare hur du i deras ögon blir en bättre chef. Givetvis med en vetenskaplig grund.

Låt relationen, motivationen och det ekonomiska resultatet blomstra!