Beställare? Sponsor? Vad är skillnaden? Varför det ena eller det andra? Som ledare är du alltid sponsor av olika projekt/förändringar/arbeten. Beställare har vi hört om förr, de ser till att det finns resurser och rena kronor och ören till varje projekt. Men är ansvaret slut där? Nix, inte om du vill skapa verklig förändring.

Om projekt/förändringsarbeten inte har en sponsor som agerar utefter vad medarbetarna anser att ett bra sponsorskap är så fallerar de flesta projekt i slutändan. I projekt som drivs professionellt görs alltid identifiering och utbildning av olika sponsorer, detta för att säkra projektets framgång.

Hur gör jag då själv för att ta steget från beställare till en synlig och aktiv sponsor?

Med andra ledare:

– Inta såklart den vanliga rollen som beställare med resurser och kronor i fokus

– Motivera de som ska involveras i projektet och var tillgänglig för projektteamet

– Bygg support, var synlig och sälj in projektet i hela verksamheten (var uthållig med detta genom hela projektet)

– Bygg en stark sponsorgrupp för projektet med ledningspersoner och andra intressenter

– Kommunicera prioriteringar bland alla olika förändringsprojekt

– Se till att en samstämmig kommunikation gällande förändringen kommuniceras genom andra övertygade och engagerade ledare. Kontinuerligt

– Hantera både motvind och medvind i organisationen

Med medarbetare:

– Var synlig

– Var tydlig och engagerande med varför förändringen måste ske

– Visa hur förändringar går hand i hand med övergripande mål

– Identifiera, uppmärksamma och fira goda insatser

– Var uthållig

Läs vad världens största leverantör av information gällande förändringsledning samt forsknings- och undersökningsresultat säger om sponsorskap.

Var uthållig, walk the talk
Ovan är bara ett fåtal tips för att få förändringar att ske och hur du går från en beställare till en aktiv och synlig sponsor.

Och du, glöm inte det viktigaste. Var uthållig i både agerande och kommunikation. Om du slutar prata om förändringen och sätter fokus på annat. Gissa vad som händer då? Jo, dina medarbetare kommer göra exakt samma sak.

Walk the talk.

/Johan