SJÄLVUTVÄRDERING KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP
Här kan du göra testet kring ditt kommunikativa ledarskap, det vill säga hur du styr, leder, utvecklar och motiverar dina medarbetare.

Länk till dokument: Självutvärdering ledare (Word)

INSTRUKTIONER
Svara ärligt på frågorna, tänk till hur det egentligen ligger till. Hur dina medarbetare uppfattar ditt ledarskap. Inom varje delområde räknar du ihop dina poäng och tittar sedan här hur dina poäng översätts i ett omdöme och lite tips på vad du kan göra bättre.

Exempel
Jag har inom rubriken interaktion utvärderat mig själv med 7, 8 respektive 6 poäng på de tre frågorna under denna rubrik. Då adderar jag resultatet 7+8+6=21. Totalen delar du då med antal frågor under respektive rubrik, i detta fall tre frågor. Alltså 21/3= 7 vilket också blir ditt index för rubriken interaktion. Du använder sen denna siffra när du ska leta upp ditt omdöme i relation till ditt index.

Interaktion_webb

 

GOD KOMMUNIKATIV FÖRMÅGA = BRA RESULTAT
Samstämmiga forskningsresultat visar att en chef med en god kommunikativ förmåga bidrar till medarbetare med högre arbetsglädje, motivation, effektivitet och lojalitet. Och de bidrar till bättre resultat än sina kollegor med en kommunikativt sämre chef.

Ta gärna en titt på chefens kommunikativa uppdrag.

Vill du jobba med hela processen? Göra förbättringsplaner? Då hittar du mer material här.

Lycka till!

/Johan