FÖR DIG SOM::

 • Vill involvera dina medarbetare i arbetet med att skapa en bättre kommunikation. Med det kommunikativa ledarskapet som grund.

Mål: få en gemensam syn på resultatet, dess bakomliggande faktorer samt förbättringsåtgärder.

AGENDA WORKSHOP:

Välkommen
Agenda, syfte och spelregler för workshopen

Resultatområden
Presentation av övergripande resultat. Kommentarer och reflektioner

Fokusområden
I grupper: Reflektera och kommentera resultaten. Identifiera fokusområden med syfte, mål och åtgärder.

Handlingsplan
Presentera reflektioner och kommentarer, identifierade fokusområden, föreslagna mål och relaterade handlingar. Kom överens om action plan inklusive ansvariga personer, tidplan och input till ledningen.

Avslutning
Slutsatser och nästa steg.

Spelregler:

 1. Tala utifrån din egen situation
 2. Delta aktivt
 3. Fokusera i första hand på det du/ni själv kan påverka
 4. Fokusera på “idag” och “imorgon”, inte på det som varit
 5. Anklaga inte
 6. Acceptera att vi upplever saker på olika sätt

Fokusera på rätt saker:

 1. Lägg mest fokus på sådant som ni i er grupp kan påverka ”insidan” och anteckna och ge input till berörda delar av organisationen kring sådant som ni inte direkt kan påverka själva ”utsidan”
 2. Områden som ni direkt kan påverka: Samarbete, Det dagliga arbetet, Yrkesmässig och personlig utveckling
 3. Områden som ni indirekt kan påverka: Anseende, Företagsledning, Min närmaste chef, Lön och anställningsförhållanden

Frågor att diskutera (hela gruppen):

 1. Vilka resultat blir du glad när du ser?
 2. Vilka resultat gör dig nyfiken?
 3. Vilka resultat gör dig mer bekymrad?
 4. Hur ser resultatet ut jämfört med 2011 (om du kan se en jämförelse). Vad har förbättrats/försämrats?
 5. Vad sticker ut i resultatet?
 6. Vad tror du är anledningen till att resultatet ser ut som det gör?

Sen är det dags för grupparbete:

 1. Dela in gruppen i mindre grupper om tre till fyra personer.
 2. Varje grupp ska ta fram minst 3 förslag på förbättringsåtgärder per insatsområden
 3. Övningen tar ca 30-45 minuter beroende
  på antal områden/frågor

Tips för grupparbetet:

Diskutera:

 • Vad vill ni i gruppen fokusera på för att kunna behålla eller förbättra ert arbete?
 • Använd post-it lappar för anteckningar och sätt upp dem på ett större papper/white board.
 • Välj ut/prioritera fokusområden som gruppen borde arbeta med. Föreslå mål och relaterade handlingar för varje utvalt område. Anteckna i handlingsplanen.
 • Diskutera områden som du endast indirekt kan påverka och ge input till berörda parter.
 • Förbered er på att presentera vad ni har kommit fram till.

Presentation:

1. Varje grupp presenterar:

– Reflektioner och kommentarer på sina diskussioner/fokusområden

– Identifierade förbättringsområden, mål för förbättringen och konkreta aktiviteter.

2. Prioritering av förbättringsområden, mål och handlingar för:

–  egen handlingsplan (“Vår Action Plan” med max 3-5 aktiviteter)

Actionplanen för grupparbetet laddar du hem här: HANDLINGSPLAN TEAM

3. Ni fattar beslut om tidplan och ägarskap för varje upprättad aktivitet.

Lycka till!

/Johan