Här kan du se rangordningen av ledartyper samt längre ner på sidan kan du se omdömen kring varje fokusområde.

DE OLIKA LEDARTYPERNA

8-10 poäng
Stjärnan:
Du har en bra balans mellan din yrkeskunnighet och ledarskap. Dina medarbetare har en klar och tydlig bild vart de är på, hur de ska nå målet och får kontinuerlig uppföljning på det. Både på individ- och gruppnivå. Du är en smart ledare på det viset att du tar hänsyn till olika människors förmåga och drivkrafter. Titta på de olika delarna i resultatet och ta språnget att bli ännu bättre.
Stort grattis!

6-8 poäng
Arbetshästen:
Du har höga ambitioner i din roll som chef, men glömmer ibland bort de viktiga delarna i ledarskapet. Att leda och motivera dina medarbetare. Låt gärna medarbetarna säga sitt för att få än mer tillförlitlig information i ditt förbättringsarbete. Titta på de olika stödmaterialen som är kopplade till respektive avsnitt. Ta en paus, reflektera över ditt resultat, sätt mål, planera aktiviteter (gärna tillsammans med dina medarbetare) och sätt igång att förändra ditt beteende. För det är det ledarskap handlar om, olika beteenden gentemot sina medarbetare.

4-6 poäng
Slashasen:
För att vara en chef är där inte mycket ledarskap som ryms i ditt beteende. Ta ett rejält omtag, ta hjälp av stödmaterial, planera och ändra ditt beteende. Du kanske inte ens vill vara chef? Låt gärna medarbetarna säga sitt för att få än mer tillförlitlig information i ditt förbättringsarbete. Vad du än gör, se till att få till stånd en förändring. NU.

STRUKTUR
Allmänt:
Din egen uppfattning kring den kunskap du förmedlar brukar skilja sig en hel del från medarbetarens i dessa frågor. Chefer tenderar att överskatta sin egen förmåga. Tänk på detta när du arbetar vidare med ditt resultat.

Poäng

8-10
Härligt, du verkar ha koll på dina grejer. Bra kommunikation leder till att du styr och utvecklar både medarbetare och avdelning på ett bra sätt. Stort grattis, till dig, dina medarbetare och ditt företag. Strukturen är grunden för att kunna ge rätt och bra feedback och driva dina medarbetare och deras prestationer framåt. Fokusera på att bibehålla en bra kommunikativ miljö och fokusera på att behålla och utveckla de delar du tycker är prioriterade.

6-8
Nja, detta kan du definitivt göra bättre. Här krävs ett krafttag för att få båten på rätt köl igen. Luddiga mål och ansvarsområden drar ner effektivitet och motivation samt är styrningen efter övergripande mål och aktiviteter förmodligen på fel kurs. Stäm av förväntningar med dina medarbetare, red ut oklarheter, både på individ- och avdelningsnivå.

Se till att ni har en gemensam syn på vart ni vill, ansvarsområden, mål och hur ni ska följa upp dem. Genomför medarbetarsamtal där ni sätter upp gemensamma och individuella mål och aktiviteter.

Detta kan bli bra, men krävs insatser.

Stödmaterial att använda:
Målnedbrytning
Medarbetarsamtal
 Individuell handlingsplan

4-6
Hoppsan, detta måste blivit fel. Eller? Det här inte att leda och styra en verksamhet, så här får det inte se ut. Ta dig i kragen, dina medarbetare är inte ett gäng nykokta potatisar, de är tänkande människor som vill göra ett bra jobb. Skärp dig. Eller sök nytt jobb.

UTVECKLA
Allmänt:
Denna delen innehåller en temperaturmätare på många viktiga motivationsfaktorer såsom feedback, kundinsikt och involvering. Utveckla-delen är också ett kvitto på hur du faktiskt styr din verksamhet och dina medarbetare i rätt riktning. Här kommer också en väldigt viktig sak in, kundinsikten. Både en stor motivationsfaktor samt av stor vikt hur ni driver er verksamhet gentemot era kunder.

Poäng

8-10
Bra där. Du verkar ha koll på att ge dina medarbetare bra feedback, både på grupp- och individnivå. Du är också en fena på att använda era uppsatta mål som en ständig punkt att återkomma till i dina uppföljningar. Ta en titt på dina enskilda poäng i frågeställningarna för att identifiera eventuella förbättringsåtgärder. Keep up the good work!

6-8
Bra, men inte kanon. Du bör satsa på att höja dina poäng så att du blir en stjärna. Större fokus på hur du återkopplar dina medarbetare, både på grupp- och individnivå. Ta dig tid, det kommer att vara din bästa investering. Kontinuerlig feedback är en stor motivationsfaktor för dina medarbetare och ett ovärderligt styrinstrument för din del. Motiverade medarbetare som fokuserar på aktiviteter för att nå era gemensamt uppsatta mål är melodin. Bättre kan du.

4-6
Kom igen. Såhär bedriver man inte en professionell verksamhet. Det här kallar jag (eller någon annan för den delen) inte för ledarskap. Här krävs rejäla krafttag för att motivera och styra dina medarbetare.

Gå igenom frågorna och planera förbättringsaktiviteter, helst tillsammans med dina medarbetare. Opp å nicka!

Stödmaterial att använda för Utveckla-delen:
Feedback
Workshop avdelning
Effektiva möten

 

INTERAGERA

Allmänt:
Här mäts du på dina medarbetares uppfattning om dig, hur du bidrar till arbetsklimatet på arbetsplatsen. Hur du håller och driver avdelningsmötena mäts också.

Poäng

8-10
Ljuvligt. Dina medarbetare tycker att du bidrar positivt till arbetsklimatet på arbetsplatsen, du är en omtyckt chef verkar det som. Ett positivt arbetsklimat är en viktig parameter för ert gemensamma arbete och mål. Dina avdelningsmöten anses värdefulla och fyller en viktig funktion i ditt arbete att styra och leda din verksamhet. Se till att bibehålla ditt goda resultat. Och du, börjar det bli tufft för er så är ditt ledarskap än viktigare.

6-8
Bra, men kan givetvis bli bättre. Du som ledare spelar en viktig roll för arbetsklimatet. Det är du som sätter ramarna för hur ni ska ha det, för kulturen, för välmående och hur ni behandlar varandra. Se till att reda upp konflikter och andra störande moment, se till att ni har en diskuterande snarare än befallande organisation.

När det kommer till avdelningsmötena, se till att ni diskuterar relevanta saker. Inte bara ur ditt perspektiv. Se till att ni har samma syn på vad mötet ska innehålla, kanske har ni helt olika infallsvinklar och behov. Involvera medarbetarna och ta tillfället i akt att styra genom att använda de gemensamma målen som en ständig uppföljningspunkt. Diskutera inte bara resultat utan även hur ni kan göra de aktiviteter som bidrar till resultatet bättre.

4-6
Ojdå, här finns det myyyycket förbättringspotential. Ta dig en rejäl funderare på vad det som egentligen är som driver effektivitet och resultat. Jo, dina medarbetare. Här verkar det inte fungera som det ska. Gör en rejäl uppryckning. Se framför allt till att skapa ett trevligare arbetsklimat och anpassa dina avdelningsmöten efter vad dina medarbetare efterlyser.

Stödmaterial att använda för Interagera-delen:

–       Effektiva möten

 

REPRESENTERA

Allmänt: Här får du en bild av hur medarbetarna tycker att du representerar dem som individer och avdelning. Hör ofta samman med högt eller lågt förtroende.

Poäng

8-10
Kanon, du är en chef med högt förtroende som finns tillgänglig för dina medarbetare. You go girl!

6-8
Här finns en del förbättringspotential. Se till att gå först med flaggan i topp, finns tillgänglig för dina medarbetare, om inte fysiskt så hitta andra lösningar.

4-6
Hoppsan. Glöm inte att du ska leda din avdelning. Tänk om, det är ni tillsammans som ska nå resultat. Din uppgift är att leda och fördela arbetet, skapa förutsättningar för dina medarbetare att prestera optimalt. Ta dig i kragen!