STYR DU DIN SKUTA I RÄTT RIKTNING?
Självutvärderingen av ett kommunikativt ledarskap visar på hur du som chef kommunicerar gentemot dina medarbetare, för att lägga till ytterligare en dimension kan du titta på vad chefen kommunicerar.

Är kommunikationen från chefen i linje med företagets strategier och prioriteringar, styr din chef sina medarbetare åt rätt håll. Välj ut prioririterade aktiviteter och mät medarbetarnas kunskap, attityd och beteende gentemot dem.

FRÅGOR:

  • Jag förstår varför vi ska arbeta med xxx
  • Jag förstår hur xxx kommer att påverka mitt dagliga arbete
  • Jag är motiverad att arbeta med xxx
  • Min chef stöttar mig i mitt arbete med xxx
  • Jag uppfattar att ledningen för mitt företag stöttar arbetet med xxx
  • Jag har kompetens/förmåga att driva arbetet med xxx
  • Jag anser att utbildning är nödvändig för att jag ska kunna driva arbetet med xxx
  • Jag anser att arbetet med xxx är rätt väg till framgång

Lycka till!

/Johan