VAD TYCKER MEDARBETARNA?
Det bästa du kan göra är att komplettera din självutvärdering med att faktiskt också låta dina medarbetare tycka till kring ditt ledarskap. Kommunikation är lurigt, och det är hur målgruppen uppfattar det du kommunicerar som är den sanna bilden. Det nyttiga blir att titta på korrelationen mellan dina svar och deras.

Sen tar du språng i din nyvunna kunskap och tar fram förbättringsåtgärder med hjälp av workshop och individuell handlingsplan.

Ladda hem mallen med frågor till medarbetarna: Utvärdering medarbetare (Word)

Stöddokument i förbättringsarbetet:
– Individuell handlingsplan
– Workshop avdelning

Frågor:

Struktur

Min chef skapar en tydlig roll och ett tydligt ansvarsområde för mig

Min chef skapar tydliga individuella mål för mig

Min chef skapar tydliga och gemensamma mål för min avdelning/enhet/grupp.

Min chef kopplar tydligt samman mitt arbete med avdelningens/enhetens/gruppens mål.

Min chef är bra på att praktiskt koppla min avdelnings/enhets/grupps mål till övergripande mål.


Utveckla

Min chef förmedlar kunskap om vad våra intressenter/kunder tycker om det arbete/leveranser vi utför på min avdelning.

Min chef är duktig på att ge mig feedback (positiv och negativ) på utfört arbete.

Min chef följer regelbundet upp och kommunicerar till oss hur vår avdelning/enhet/grupp lyckas i förhållande till våra uppsatta mål.

Min chef är duktig på att skapa förståelse för hur olika förändringar kommer att påverka mig

Min chef informerar kontinuerligt om vad som sker i samband med förändringar som kommer att påverka mig
Interaktion

Min chef skapar ett positivt arbetsklimat där initiativ och idéer tas tillvara

Min chef är tillgänglig för mig

Våra avdelnings-/enhets-/gruppmöten är värdefulla
Representation

Min chef är ett gott föredöme

Min chef ställer upp för mig och de andra på avdelningen