FÖR DIG SOM:

  • vill utvecklas i din ledarroll genom konkreta förbättringsaktiviteter
  • vill skapa mer motiverade och engagerade medarbetare
  • utvärderat din kommunikativa förmåga genom att använda frågorna i ”Mäta kommunikativt ledarskap”. Antingen som självutvärdering eller låtit dina medarbetare svara på frågorna.

Här hittar du mallen: Individuell handlingsplan (Powerpoint)

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT:

  • Gör testet/besvara frågorna i  ”Mäta kommunikativt ledarskap”. Ett tips är att lägga till så kallade ”lokala frågor. Till exempel gällande kunskap och inställning till aktiviteter du anser viktiga för er framgång.
  • Använd sedan denna mallen för att sätta upp konkreta aktiviteter för att förbättra och förtydliga ditt sätt att leda dina medarbetare

TÄNK PÅ:

  • I förändringar, vilket det alltid rör sig om när du vill förflytta någons kunskap, attityd och beteende till en ny position, krävs det ett antal steg för att förverkliga målet
  • Jag är certifierad i Proscis metodik ADKAR och arbetar enligt modellen nedan

Adkar

 

 

 

 

 

 

 

 

Lycka till!

/Johan