GOD KOMMUNIKATIV FÖRMÅGA = BRA RESULTAT

Samstämmiga forskningsresultat visar att en chef med en god kommunikativ förmåga bidrar till medarbetare med högre arbetsglädje, motivation, effektivitet och lojalitet. Och de bidrar till bättre resultat än sina kollegor med en kommunikativt sämre chef.

Ta gärna en titt på chefens kommunikativa uppdrag.

Så det finns bara vinster med att förbättra sin kommunikation och bli bättre på att styra och leda sina medarbetare/verksamhet. Antingen väljer du att genomföra hela processen, eller bara olika delar. Att göra något är bättre än inget. Men att göra saker och ting ordentligt är alltid det bästa.

Vill du läsa mer om min föreläsning ”att skapa motiverade medarbetare som arbetar enligt lagda strategier” så klickar du här.

Processen beskrivs nedan och du hittar utförligare information i högermenyn.

PROCESS FÖR ATT FÖRBÄTTRA DITT KOMMUNIKATIVA LEDARSKAP :

1. Självutvärdering av din kommunikativa förmåga
Gör en egen bedömning av din kommunikativa förmåga

2. Låt medarbetarna säga sitt
Medarbetarna ger sin syn på din kommunikativa förmåga

3. Lokala frågor/strategiska frågor
Du kan också lägga till lokala frågor där tonvikten ligger vid medarbetarnas kunskap, attityd och beteenden till t ex olika strategiska beslut, projekt, aktiviteter, budskap osv. Då får du en tydlig bild av om och hur du och ditt team arbetar i linje med t ex strategiska beslut.

4. Workshop arbetsgrupp
Efter att du fått ditt resultat och analyserat är det dags att involvera dina medarbetare för att tillsammans ta er framåt. Öppna diskussioner kring resultat, bakomliggande faktorer och hur ni ska göra det bättre. Här tar ni också fram en gemensam handlingsplan.

5. Individuell handlingsplan
Utefter diskussionerna på workshopen fyller du i din individuella handlingsplan som du sedan följer slaviskt. Kom ihåg, du måste förändra något om saker ska bli bättre.

Du hittar allt material i högermenyn.

Och du, glöm inte att följa upp dina förbättringsaktiviteter kontinuerligt.

Lycka till!

/Johan