FÖR DIG SOM:

  • arbetar inom kommunikation och vill skapa en effektiv, proaktiv och strukturerad övergripande process kring din interna kommunikation
  • vill skapa resultatstödjande kommunikation genom att fokusera och prioritera de processer/aktiviteter som ger bäst resultat

Ladda hem mallen: Process internkommunikation (Powerpoint)

Ta gärna stöd i: KOMMUNIKATIONSPLAN (Word)

TÄNK PÅ:

  • olika kommunikationskanaler ger olika effekt. Titta gärna på nedanstående bild när du utvärderar vilka olika kanaler som ska föra vidare ditt budskap

Effekt

 

Lycka till!

/Johan