GRUNDBULTEN I MEDARBETARENS PRESTATIONER
Medarbetarsamtalet är grunden där du som chef gör dina förväntningar på medarbetaren tydliga och konkreta. Syftet är att ni ska få en gemensam bild av vad som förväntas gällande mål, prestationer och beteenden. Utan ordentliga mål blir det också svårt att ge ordentlig feedback och styra din personal mot de uppsatta målen. Ett ovärderligt verktyg för chef och medarbetare i jakt på uppsatta mål.

Tänk på: att genomföra ett medarbetarsamtal är att bjuda upp till dans. Det krävs att både du och medarbetaren är villig att dansa.

Här hittar du mallen: MEDARBETARSAMTAL (word)

MEDARBETARSAMTAL GER:

  • gemensam syn på prestationer och måluppfyllelse
  • skapar ett ramverk där det tydligt framgår vilka uppgifter som är prioriterade för medarbetaren
  • bra verktyg för kontinuerlig uppföljning av prestationer

Lycka till!

/Johan