FÖR DIG SOM::

  • vill skapa förståelse för helheten och företagets strategiska inriktning hos dina medarbetare
  • vill få dina medarbetare att känna delaktighet i företagets mål och vision
  • vill skapa medarbetare med förståelse för hur det egna arbetet bidrar till helheten (vilket är en av de stora motivationsfaktorerna)

Dokumentet används i mötet med respektive medarbetare, där kedjan från övergripande mål ner till individuella aktiviteter klargörs. Hur du bryter ner komplexa budskap till konkreta individuella aktiviteter. I dokumentet används säljare som exempel, men det går givetvis bra med vilka medarbetargrupper som helst. Huvudsaken är att skapa en synlighet, en kedja, hur den enskilda medarbetaren bidrar till helheten.

Ladda ner mallen: NEDBRYTNING AV MÅL (Excelfil)

ÖVERGRIPANDE MÅL VS KONKRETA INDIVIDUELLA MÅL
Att bryta ner övergripande mål till konkreta mål och aktiviteter för individen är en viktig faktor för att skapa ett gemensamt driv och förståelse för vad det är som driver företaget framåt. Respektive medarbetare ska förstå de övergripande strategierna och hur deras eget arbete bidrar till att nå uppsatta mål. Resultatet från nedbrytningen bör dessutom vara en självklar del i medarbetarsamtalet.

Lycka till!

/Johan