BLI EN HÖGPRESTERANDE ORGANISATION
communication_is_key-1024x685
Vill du utveckla dina chefers kommunikation och bli en mer effektiv organisation bör du arbeta enligt nedan:

  1. Definiera värderingar och förväntningar på dina chefer och organisation
  2. Utvärdera ledares kommunikation och kommunikationsmiljö regelbundet
  3. Utveckla system för handledning och rådgivning
  4. Öka samarbetet mellan HR och Kommunikation

Se också till att ha andra affärsdrivande avdelningar med på din vision, att de förstår värdet och går längst fram i att skapa en mer kommunikativ organisation.

SÅHÄR KAN DU GÖRA FÖR ATT UTVECKLA LEDARSKAPET I DIN ORGANISATION:
Utveckla det kommunikativa ledarskapet 
(Powerpoint)