FÖR DIG SOM:

 • vill få kunskap om hur/om dina budskap når fram till dina målgrupper
 • vill få kunskap om hur ditt förändringsarbete fortskrider
 • vill ha ny kunskap för att skapa nya förbättrings/kommunikationsaktiviteter för att ta din verksamhet närmre målen

BÖRJA MED:

 • att konkretisera de budskap/förändringar som du påbörjat
 • att mäta antingen via papper, webbenkät eller intervju

TÄNK PÅ:

 • att ha klart för dig vad du ska mäta
 • utgå från dina effektmål
 • mät inte bara kunskap och attityder. Titta också på det faktiska resultatet. Bidrar det nya beteendet till det som var tanken, ökad försäljning, nya kundkontakter osv.

FRÅGOR:

Skala 1-10. 1= stämmer inte alls, 10=stämmer exakt

Exempel projektet xxx

 • Jag förstår varför vi ska arbeta med xxx
 • Jag förstår hur xxx kommer att påverka mitt dagliga arbete
 • Jag arbetar enligt xxx
 • Jag är motiverad att arbeta med xxx
 • Min chef stöttar mig i mitt arbete med xxx
 • Jag uppfattar att ledningen för mitt företag stöttar arbetet med xxx
 • Jag har kompetens/förmåga att driva arbetet med xxx
 • Jag anser att utbildning är nödvändig för att jag ska kunna driva arbetet med xxx
 • Jag anser att arbetet med xxx är rätt väg till framgång

Anpassa gärna frågorna efter Donald Kirkpatricks uppföljningsmodell.

Kirkpatrick3

Lycka till!

/Johan