FÖR DIG SOM:

  • snabbt vill få en bild av hur dina intressenter (grupper/medarbetare/chefer/kunder) ställer sig till olika förändringar/förbättringar i din organisation
  • på ett strukturerat sätt vill kartlägga hur dina intressenter kommer att påverkas, i vilken grad och hur stödet för dem ser ut/bör se ut
  • vill ha ett bra beslutsunderlag för framtida kommunikativa aktiviteter

Analysen utgår från dina egna synpunkter/kunskap kring dina intressenter. Vill du ha ännu mer ”input”, använd i så fall innehållet i ”Mäta förändringsförmåga”, där dina  intressenter själva får tycka till.

Ladda hem mallen: INTRESSENTANALYS (Excel)

DEN SOM VET MEST VINNER
Ju mer du vet om dina målgrupper desto lättare kommer det bli att ta fram strategier och aktiviteter för att förflytta deras kunskap, attityd och beteende till något nytt. Något bättre. Dit du vill.

Med din nya kunskap om dina intressenter så tar du ditt förändringsarbete ända in i kaklet. Eller du drunknar inte på vägen i alla fall.

Lycka till!

/Johan