FÖR DIG SOM VILL TA REDA PÅ:

 • var medarbetarna i din organisation befinner sig idag? Vad tycker de om den framtida förändringen?
 • hur kunskapen kring förändringen ser ut?
 • hur attityden till det som ska förändras ser ut?
 • det allra viktigaste…hur beteendet ser ut?

Genom att ”ta tempen” på din organisation får du en klar bild av vad du har för arbete framför dig för att nå framgång med det du vill ska hända.

ATT MÄTA FÖRÄNDRINGSFÖRMÅGAN I DIN ORGANISATION
70% av alla förändringsprojekt misslyckas. De mest förekommande orsakerna är organisatoriska, dålig förankring, dålig kunskap, för få resurser, inte tillräckligt prioriterat. Men framför allt, dåligt insålt till cheferna i organisationen.

UTVÄRDERA FÖRÄNDRINGSFÖRMÅGAN
Du kan själv göra en utvärdering av hur förändringsförmågan ser ut i din organisation genom att tänka igenom frågorna nedan.

Du tar sen språng i dina svar för att avgöra om vad du behöver vidta för åtgärder. Du kan med fördel använda intressentanalysen för att kartlägga mer specifikt. Du kan också använda Uppföljning kommunikation om du redan kommit en bit på väg.

Diskutera dessa frågor innan du går vidare:

 1. Finns där en klar och tydlig vision av vad förändringen ska bidra till för förbättringar?
 2. Fyller förändringen ett behov hos medarbetarna?
 3. Förstår medarbetarna varför förändringen måste ske?
 4. Kommunicerar ledningen/du kontinuerligt behovet av att förbättra/förändra?
 5. Är dina chefer involverade och engagerade i frågan?
 6. Finns det klara kanaler för feedback, synpunkter och involvering?
 7. Är där några chefer/ledare som ansvarar för att förändringen faktiskt sker?
 8. Finns det nog med resurser för att genomföra förändringen?
 9. Frigör ni tid för era medarbetare att delta i förbättringsarbetet?
 10. Hur mäter ni förändringens framgång?

METODIKEN?
Då jag är certifierad inom metodiken ADKAR så väljer jag givetvis att visualisera förändringsprocessen med hjälp av deras modell. Läs. Och lär.

Tänk på:

 • Det finns ett antal steg som en individ måste ”gå igenom” för att en förändring ska komma till stånd

Adkar