ATT GE FEEDBACK
Feedback är ju något som ska ges kontinuerligt i arbetsvardagen, det handlar om att synliggöra och belöna prestationer. Feedback är ett grymt verktyg för att styra och motivera dina medarbetare, att förstärka deras positiva handlingar. Vid feedback ska du alltid vara så konkret som möjligt. Fäst dig ofta vid detaljer som du anser gjort skillnad, undvik svepande och övergripande formuleringar.

Att vara konkret är ett nyckelord som ska genomsyra din feedback. Och glöm inte, feedback är lika mycket att ge som att ta.

CHECKLISTA FEEDBACK:

Ha strukturen på plats
Sett till att dina medarbetare har ett tydligt och överenskommet uppdrag och en avgränsad roll och uppdrag. Utan detta blir det svårt att både ge och få relevant feedback. Utgå alltid från strukturen, arbetsroll, ansvar, medarbetarsamtal.

Alla är olika
Lära känna dina medarbetare, de är alla individer med olika drivkrafter och personlighet. Ställ dig dessa frågor kring dina medarbetare innan du börjar ditt arbete med att ge kontinuerlig feedback.

 • Vilken sorts person ska jag ge feedback? Introvert? Extrovert? Känslig? Grubblare? Självsäker?
 • Hur tror jag att denna person vill få feedback?
 • Hur ska jag anpassa innehåll, tidpunkt och plats för att få så stor effekt av feedbacken som möjligt?
 • När du funderat igenom dessa frågeställningar kan du också börja arbetet med att ge feedback riktat till just den personen
 • Testa dig fram, du märker fort om det inte blev som du tänkt dig.

EN BRA MIX ÄR GULD VÄRD
Ha en kombination av bra tillfällen att ge feedback. T ex:

 • På avdelningsmötet där ni följer upp era aktiviteter. Ge gärna beröm inför grupp, för de som du tycker kan hantera det
 • I arbetsvardagen. Ge en uppskattande kommentar, en klapp på axeln
 • I slutet på veckan. Skicka gärna ut ett mejl där du summerar veckan som gått. Positiva och negativa saker. Men tänk på att förstärka det du anser positivt i hög grad. Efterlys gärna synpunkter och åsikter.

INDIVIDUELLT FEEDBACKSAMTAL
Individuellt feedbacksamtal är ett kraftfullt verktyg för att kontinuerligt styra och motivera dina medarbetare på vägen mot de uppsatta målen. Förslagsvis kan du ha feedbackmöte var 2-3 vecka, det behöver inte vara långt. 20-30 minuter räcker. Ha ett tydligt syfte med feedbacken, tänk igenom innan vad du vill ska hända efter feedbacksamtalet. Ju bättre kolla du har på önskat beteende efter samtalet desto tydligare kan du vara.

Feedbacksamtalet bör innehålla:

 • Diskussion kring vad som fungerar bra och vad som kan utvecklas. Var noga med att använda dig av ”jag”. – Jag har sett att… – Jag anser att…
 • Tänk på att det är en dialog. Se till att medarbetaren också får säga sitt, ge sin syn på saken. Och att ni tillsammans diskuterar hur ni kan utveckla arbetet.
 • Ni kan med fördel ta fram en kort men konkret handlingsplan som kan användas i det fortsatta arbetet och följas upp på nästa feedbacksamtal.
Aktivitet Åtgärd Färdigt
Leverans av siffror  till avdelningschefer ofta försenad Kolla upp med redovisning vad som gör att siffrorna inte kommer in i tid 22 mars
Inbjudan till möte kommer ofta ut sent Se till att mötesinbjudan kommer ut minst en vecka innan. Med en tydlig agenda Asap

 

Lycka till!

/Johan