Att mäta effekter av kommunikativa insatser kan tyckas lika självklart som en semla i februari. Men tanke och verklighet skiljer sig ofta åt, ganska markant dessutom. För att kunna mäta effekter måste vi ha tydligt uppsatta effektmål och underliggande aktiviteter, både för att avgränsa oss men också för att säkerställa framgång av våra åtgärder.

Börja alltid med att ta fram effektmålen för din insats. Vilken är din viktigaste målgrupp? Vad är det du vill förändra hos målgruppen? Kunskap? Attityd? Beteende? När du väl har det på plats så använd effektkartan för att komma fram till vilka behov din målgrupp har och hur du kan uppfylla dem. Sen tittar du på rena aktiviteter för att nå rätt effekt.

Läs gärna mer om effektmätningar här (länk)

Mall: Effektkarta

Lycka till!

/Johan