”Allt som är fast förflyktigas” är titeln på en av mina studieböcker från tiden då det begav sig. Jag förstod ingenting av den då. Märkligt nog förstod ingen något av den. Idag är nog alla överens om innebörden, ingenting blir som det varit. Världen snurrar på, konsumenttrender, ekonomiska trender, köpbeteende, arbetssätt och strategiarbete.

Den som lutar sig tillbaka och pillar sig i naveln ser sig snart omsprungen av hungriga konkurrenter, som både är smartare och mer snabbfotade. Kunder är kräsna, både vad det gäller kvalitet och pris. Teknik, arbetssätt och kunskap är färskvara som behöver utvecklas. Och det i allt raskare takt.

Genom att “ta tempen” på din organisation innan ditt förändringsarbete, får du en klar bild av vad du har för utmaningar framför dig för att nå framgång med det du vill ska hända.

GENVÄGAR ÄRO SENVÄGAR
LightFöretag är snabba att hoppa tåget, drar igång det ena projektet efter det andra. Kostnadseffektiviseringar, portföljstrategier, säljstrategier, policies, processer, Lean och så vidare. Men hur många projekt går i mål på det business case de i bästa fall bygger på? Sanningen är att 70% av alla förändringsprojekt misslyckas, dina är inte undantagna. Jag lovar. De mest förekommande orsakerna är organisatoriska, dålig förankring, dålig kunskap, för få resurser, inte tillräckligt prioriterat.

Hur lyckas man då? Genom att förstå och acceptera att förändringar genomförs av människor. Genom att fokusera på deras kunskap, attityd och beteende till den stundande förändringen kommer ditt nästa projekt att lyckas i högre grad än om du inte fokuserar på dem.

MÄTA FÖRÄNDRINGSFÖRMÅGA, FÖR DIG SOM VILL TA REDA PÅ:
• var medarbetarna i din organisation befinner sig idag? Vad tycker de om den framtida förändringen?
• hur kunskapen kring förändringen ser ut?
• hur attityden till det som ska förändras ser ut?
• det allra viktigaste…hur beteendet ser ut?

UTVÄRDERA FÖRÄNDRINGSFÖRMÅGAN
Du kan själv göra en utvärdering av hur förändringsförmågan ser ut i din organisation genom att tänka igenom frågorna nedan. Du tar sen språng i dina svar för att avgöra om vad du behöver vidta för åtgärder. Du kan med fördel använda intressentanalysen för att kartlägga mer specifikt. Du kan också använda Uppföljning kommunikation (effektutvärdering) om du redan kommit en bit på väg.

Diskutera dessa frågor innan du går vidare:
1. Finns där en klar och tydlig vision av vad förändringen ska bidra till för förbättringar?
2. Fyller förändringen ett behov hos medarbetarna?
3. Förstår medarbetarna varför förändringen måste ske?
4. Kommunicerar ledningen/du kontinuerligt behovet av att förbättra/förändra?
5. Är dina chefer involverade och engagerade i frågan?
6. Finns det klara kanaler för feedback, synpunkter och involvering?
7. Är där några chefer/ledare som ansvarar för att förändringen faktiskt sker?
8. Finns det nog med resurser för att genomföra förändringen?
9. Frigör ni tid för era medarbetare att delta i förbättringsarbetet?
10. Hur mäter ni förändringens framgång?

METODIKEN?
Då jag är certifierad inom förändringsmetodiken ADKAR visualiserar jag den kommande förändringsprocessen med hjälp av deras modell. Läs. Och lär. Det finns ett antal steg som en individ måste “gå igenom” för att en förändring ska komma till stånd. Inga genvägar finnes.

Vill du lära dig mer om ADKAR, läser du här.

Adkar

Lycka till!

/Johan