Som certifierad inom förändringsledning (change management) är det lätt som en plätt att se den ekonomiska vinningen med en effektiv förändringsledning. Förändringsledning är både hyllad och bespottad, hyllad av de med insikt, bespottad av de som inte vill förstå att det är människorna i organisationen som skapar långsiktiga och bärande resultat.

FörändringGlöm inte, minst 70 % av alla strategiska beslut blir inte verklighet. Dålig kommunikation, dålig kontinuitet och brist på kontroll är de främsta faktorerna för misslyckanden.

Sprang på en video på tre minuter som visar fördelarna med ”change management” på ett väldigt enkelt sätt.

Videon hittar du här (länk)

Enjoy!