Oavsett om du arbetar med intern eller extern kommunikation så är kunskap om sin tilltänkta målgrupp lika viktigt som iskall läskande Cola till pizzan. Det vill säga absolut nödvändigt.

Audience_webbJu mer du vet om dina målgrupper desto lättare kommer det bli att ta fram strategier och aktiviteter för att förflytta deras kunskap, attityd och beteende till något nytt. Något bättre. Dit du vill.

Välgrundade aktiviteter som gör riktig nytta? Ja tack. Aktiviteter byggda på antaganden som inte ger rätt effekt? Nej tack.

VILL DU:

  • snabbt vill få en bild av hur dina intressenter (grupper/medarbetare/chefer/kunder) ställer sig till olika förändringar/förbättringar i din organisation
  • på ett strukturerat sätt kartlägga hur dina intressenter kommer att påverkas, i vilken grad och hur stödet för dem ser ut/bör se ut
  • ha ett bra beslutsunderlag för dina kommunikativa aktiviteter

Läs mer och ta del av stödmaterialet/mallen här (länk)

Lycka till!

/Johan